Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-01-2021
Maatregelen ruggenteelt op klei- en lossgronden
Maatregelen moeten afspoeling van nutrienten en gewasbschermingsmiddelen beperken.
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
 
13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke
Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan.
 
07-01-2021
Derogatie aanvragen voor 1 februari
Voorwaarden toepassen derogatie vrijwel ongewijzigd
 
05-01-2021
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari
 
 
Kennisbank 
 
18-01-2021
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Zakelijke aanvragers kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen en windturbines.
 
18-01-2021
Waarde verpachte gronden 2020
Belastingdienst publiceert normwaarden voor de waardering van verpachte gronden in box 3.
 
14-01-2021
CBb wil nader advies over fosfaattoestand perceel
CBb wil weten of er een relatie is tussen Pw-waarde en PAL-waarde en of de vastgestelde fosfaattoestand iets zegt over fosfaattoestand van het voorgaande jaar.
 
14-01-2021
Aandachtspunten opgave aanvullende gegevens mest
Opgave moet voor 1 februari ingediend worden.
 
12-01-2021
Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd
Verhoging vrijstelling met 1.000 euro vanwege coronacrisis.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 08-1-2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:166
Kort geding. executiegeschil; schorsing tenuitvoerlegging Italiaans vonnis; overgangsrecht EEX-Vo II; restitutierisico
Verder lezen
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-10-2020
ECLI:NL:GHAMS:2020:2917
Verenigingsrecht. Besluit van bestuur van vereniging van volkstuinders tot opzegging lidmaatschap van de appellante. Ingevolge artikel 2:15 BW had de appellante binnen een jaar na de dag waarop zij van het opzeggingsbesluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd, een vordering tot vernietiging daarvan kunnen indienen bij de rechtbank. Zij heeft dit niet gedaan, zodat het besluit tot opzeggi
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 15-1-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:333
Bij besluit van 29 september 2020 heeft verweerder omgevingsvergunning verleend voor het herinrichten van dertien agrarische percelen naar bos en natuur. Niet in geschil is dat die aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat verweerder toereikend heeft gemotiveerd dat de gevolgen van de omgevingsvergunning niet onaanvaardbaar zijn voor de gebrui
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-1-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:200
vernietiging van besluit tot verlening ontheffing van verboden op grond van de Wet natuurbescherming voor het nachtelijk doden van konijnen in de provincie Zuid-Holland. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet heeft aangetoond dat de ontheffing nodig is in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 25-10-2019
ECLI:NL:GHDHA:2019:3983
BPM, rente over teruggaaf; kostenvergoeding bezwaar; CO2-uitstoot; werkelijke proceskosten
Verder lezen
 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 08-1-2021
ECLI:NL:OGEAC:2021:1
Langdurig onverdeeld gebleven boedel New Orleans. Toekenning in eigendom van één kavel aan een gebruiker en van de rest van het terrein aan FKP, tegen een vergoeding aan afstammelingen van de oorspronkelijk rechthebbende. Artikel 3:200a lid 3 BW.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 08-1-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:57
De Raad heeft geen aanleiding gevonden de behandeling van deze zaak aan te houden. In het midden wordt gelaten of de rechtbank de ter zitting aangevoerde beroepsgrond terecht als in strijd met de goede procesorde heeft aangemerkt, nu appellant zijn gronden tegen het bestreden besluit in hoger beroep volledig aan de orde heeft kunnen stellen. Vaste rechtspraak van de Raad is dat onder het begrip Ri
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 15-10-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:13651
“Kort geding. Intellectuele eigendom. Inbouw UV-stralers voor in de badkamer. Vorderingen jegens 1 gedaagde afgewezen: betrokkenheid niet onderbouwd. Modelrecht. De modelinschrijving behelst niet meer dan een rechthoek. Onvoldoende afstand tot het vormgevingserfgoed. Mocht het modelrecht (net) standhouden, dan is er geen sprake van inbreuk. Evenmin slaafse nabootsing: niet gebleken dat de pr
Verder lezen