Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-07-2021
Regels uitrijden mest resterend uitrijdseizoen
Overzicht mogelijkheden mestuitrijden in laatste deel uitrijdseizoen
 
28-07-2021
Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en
Extra aanvraagperiode voor alle steunaanvragers in verband met watersnoodramp in Limburg
 
21-07-2021
Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af
Handhavend optreden onevenredig, omdat activiteit binnen afzienbare tijd kan worden gelegaliseerd en handhaving grote gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering
 
20-07-2021
Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen
Bevoegd gezag moet een ontwerpbesluit voor een natuurvergunning ter inzage leggen.
 
15-07-2021
Aandachtspunten EA-vanggewassen
EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
 
 
Kennisbank 
 
29-07-2021
Wateroverlast en schadeafhandeling agrariƫrs Limburg
Wateroverlast en schadeafhandeling agrarirs Limburg
 
29-07-2021
CBb vernietigt opgelegde mestboetes
Mestboetes vernietigd vanwege geheime handhavingsmarges en schending verbod van willekeur
 
28-07-2021
Te lang plasdras kost landbouwer geld
Percelen staan langer dan 90 dagen onder water zonder beheercontract
 
27-07-2021
Schadetarieven gewassen 2021 vastgesteld
Lijst met tarieven voor gewassenschade door aanleg en onderhoud kabels en leidingen vastgesteld
 
26-07-2021
Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-inkomenssteun
Extra aanvraagperiode in verband met watersnoodramp in Limburg
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 21-7-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:1823
Na herbeoordeling op verzoek van de (ex-)werkgever van appellante heeft het Uwv de loongerelateerde WGA-uitkering beëindigd, omdat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Geen twijfel aan medisch oordeel.
Verder lezen
 
Rechtbank Oost-Brabant / 29-7-2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:4000
De Efteling heeft in 2017, 2018 en 2019 meer dan vijf miljoen bezoekers gehad. Voor deze overschrijding heeft de Efteling geen natuurvergunning. Omwonenden hebben de provincie verzocht om handhaving. De Provincie heeft het verzoek eerst afgewezen omdat het onevenredig is om de Efteling te sluiten en vervolgens omdat de Efteling op 29 september 2020 een nieuwe aanvraag voor een natuurvergunning hee
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 19-7-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:1817
Tijdens het hoger beroep heeft het Uwv bij brief van 5 november 2019 en rapport van een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep van 10 september 2019 de mate van arbeidsongeschiktheid per 27 november 2017 gewijzigd in 63,01%. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin appellante is ingedeeld, maar wel tot een wijziging van de resterende verdiencapaciteit van app
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 02-7-2021
ECLI:NL:RBNNE:2021:3210
mijnbouwschade en bewijsvermoeden
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 21-7-2021
ECLI:NL:RBNNE:2021:3065
Eiseres exploiteert een café. In juli 2015 legt verweerder een bedrijfsbezoek af bij eiseres. Daarbij constateert verweerder dat de administratie van eiseres op een aantal onderdelen niet voldoet. Eiseres wordt daarvoor gewaarschuwd. Ruim een jaar later stelt verweerder bij eiseres een boekenonderzoek in. Volgens verweerder kent de administratie van eiseres dan dermate ernstige gebreken dat d
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 27-7-2021
ECLI:NL:GHSHE:2021:2353
Erfdienstbaarheid. Beroep op extinctieve verjaring. Toepasselijke maatstaf. Discussie over manipulatie van brief over aanvang gebruik van de erfdienstbaarheid, en daarmee van de verjaring.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 22-3-2016
ECLI:NL:RBDHA:2016:15147
De rechtbank komt tot het oordeel dat eiseres in de gegeven situatie alles heeft gedaan wat in redelijkheid van haar verwacht kon worden en dat de gebleken gebreken in de administratie van de kinderopvang niet voor haar rekening en risico kunnen komen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 18-8-2017
ECLI:NL:RBDHA:2017:10340
De rechtbank is van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden op basis waarvan het vasthouden aan de terugbetaling binnen 24 maanden niet van eiseres verlangd kan worden.
Verder lezen