Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
26-11-2020
Nieuwe kaarten met kabel- en leidinginformatie
In Mijn dossier staan nieuwe kaarten met informatie over ondergrondse kabels en leidingen in landbouwpercelen
 
26-11-2020
Aanvullende acties mest nodig?
Controleer of voldoende mest is verwerkt en of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is.
 
25-11-2020
Nadeelcompensatieregeling bij vervroegd verbod pelsdierhouderij
Compensatie voor schade die rechtstreeks gevolg is van de omstandigheid dat de pelsdierhouder drie jaar eerder moet stoppen
 
19-11-2020
Omschakelprogramma duurzame landbouw
Omschakelfonds moet omschakeling naar kringlooplandbouw stimuleren en versnellen.
 
18-11-2020
Uitbetaling directe betalingen 2020
95% van aanvragers ontvangt voor 31 december een beslissing over de basisbetaling
 
 
Kennisbank 
 
26-11-2020
Toepassing hardheidsclausule vanwege grond in Belgiƫ
Grond in Belgi telt niet mee voor bepaling grondgebondenheid in het kader van het fosfaatreductieplan, maar is wel reden om de hardheidsclausule toe te passen
 
25-11-2020
CBb past hardheidsclausele toe bij heffing fosfaatreductieplan
Geen heffing voor deelnemer aan de Stoppersregeling, omdat deze daarmee al ruimschoots had bijgedragen aan terugbrengen fosfaatproductie in Nederland.
 
23-11-2020
Onduidelijkheid over grondmonsters
Onduidelijkheid over bestaande grondmonsters in verband met overschakeling naar nieuwe indicator voor fosfaattoestand
 
23-11-2020
Welk recht geldt bij beoordeling vergunningaanvraag?
In beginsel geldt bij vergunningaanvragen het recht zoals dat geldt op het moment van het nemen van een besluit. Hierop bestaat een uitzondering.
 
20-11-2020
Nadeelcompensatieregeling bij vervroegd verbod pelsdierhouderij
Compensatie voor schade die rechtstreeks gevolg is van de omstandigheid dat de pelsdierhouder drie jaar eerder moet stoppen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 23-11-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:5751
Een reisorganisatie in een pand aan de Weesperstraat ondervindt al sinds jaren flinke geluidshinder van fitnesslessen in een sportschool, die medehuurder is in hetzelfde pand.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 25-11-2020
ECLI:NL:CRVB:2020:2946
De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft in zijn rapport van 19 maart 2018 de conclusies van de geraadpleegde psychiater gevolgd en is tot de conclusie gekomen dat betrokkene op de datum in geding geen benutbare mogelijkheden tot het verrichten van arbeid heeft als gevolg van een ernstige psychische stoornis. Omdat er nog voldoende geschikte behandelmogelijkheden zijn voor betrokkene, wordt een
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 11-11-2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:5552
Voorzieningenrechter niet bevoegd, geen besluit van een bestuursorgaan
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 25-11-2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:4078
Verdeling van een agrarisch bedrijf tussen twee broers. Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar de maximale uitkoopsom aan de niet voortzettende vennoot (agrarische going-concern waarde). Omdat beide broers niet willen dat het bedrijf aan de ander wordt
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 18-11-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:9270
Verweerder heeft het juiste bedrag aan loonheffingen verrekend, te weten het bedrag dat ook daadwerkelijk is ingehouden. Ook de hoogte van de hypotheekrente aftrek is correct. Dat eiser nu een bedrag moet betalen, is mede het gevolg van het feit dat de voorlopige aanslag was gebaseerd op een onjuist bedrag aan hypotheekrente, namelijk het bedrag van het jaar ervoor.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 18-11-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:9620
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Het is de rechtbank niet gebleken dat verweerder een onjuiste toepassing heeft gegeven aan artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling bij het bepalen van de WOZ-waarde van de woning. Ook acht de rechtbank de waarde van de woning van € 283.000 door verweerder voldoende onderbouwd met de matrix. De waarde is niet te hoog.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 18-11-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:9618
De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat het aankoopbedrag niet de waarde van de woning in het vrije economische verkeer weergeeft. In dit geval is de aankoopdatum slechts een paar dagen gelegen ná de waardepeildatum en is niet gebleken van bijzondere omstandigheden ten tijde van de aankoop welke het aankoopbedrag hebben beïnvloed. Gelet hiero
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 18-11-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:9273
Het beroep is buiten de wettelijke termijn ingediend en wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Verder lezen