Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
06-05-2021
Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw
Telers van aardappelen, suikerbieten en granen zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma
 
05-05-2021
Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei
Kennisbonnen kunnen gebruikt worden voor advies ten aanzien van kringlooplandbouw, en duurzaam ondernemerschap of het volgen van een verdiepingscursus stikstof
 
29-04-2021
Extra betaling jonge landbouwers en eerdere ZZP-activiteiten
Eerdere ZZP-activiteiten met SBI-code 016 hoeven geen beletsel te zijn voor extra hectarebetaling
 
28-04-2021
Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen
Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen
 
22-04-2021
Graasdierpremie
Graasdierpremie mogelijk voor runderen en schapen die grazen op niet subsidiabele gronden
 
 
Kennisbank 
 
04-05-2021
Niet-belanghebbende kan soms toch in beroep tegen
Ook niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende, kan voorlopig beroep instellen
 
04-05-2021
Ruimere toegang tot bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke
Belanghebbenden hoeven voorlopig geen zienswijze in te dienen om het recht op beroep veilig te stellen
 
03-05-2021
SABE-regeling op 31 mei opnieuw opengesteld
Subsidiemodule voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie met het oog op duurzame landbouw
 
29-04-2021
Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw
Telers van aardappelen, suikerbieten en granen zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma
 
28-04-2021
Extra betaling jonge landbouwers en eerdere ZZP-activiteiten
Eerdere ZZP-activiteiten met SBI-code 016 hoeven geen beletsel te zijn voor extra hectarebetaling
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Raad van State / 04-5-2021
ECLI:NL:RVS:2021:953
Bij besluit van 28 september 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen aan Powerfield een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de locatie Gijsselterweg 6a1 te Fluitenberg. Powerfield heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk een zonnepark met ongeveer 87.000 zonnepanelen en enkele transformator stations te realiseren. Het is d
Verder lezen
 
Raad van State / 04-5-2021
ECLI:NL:RVS:2021:955
Bij tussenuitspraak van 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3025, heeft de Afdeling de raad van de gemeente Roerdalen opgedragen om binnen 26 weken na de verzending daarvan het gebrek in het besluit van 7 juni 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan ``De Donck Posterholt`` te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht. De tussenuitspraak is gedaan naar aanleiding van het beroep van GRS. De
Verder lezen
 
Raad van State / 04-5-2021
ECLI:NL:RVS:2021:939
Bij besluit van 23 september 2019 heeft de raad van de gemeente Tubbergen het bestemmingsplan ``Tubbergen, De Esch`` vastgesteld. De bestreden besluiten van 23 september 2019 en 20 april 2020 maken de bouw van 51 woningen mogelijk in een gebied dat ligt tussen de Almeloseweg, de Tubbergeresweg (N343) en de Maatweg in het westen van de gemeente Tubbergen. Het plangebied van deze besluiten bestaat nu
Verder lezen
 
Raad van State / 03-5-2021
ECLI:NL:RVS:2021:941
Bij besluit van 19 november 2018 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas het projectplan ``Projectplan Waterwet Leegveld`` vastgesteld. Bij besluit van 22 november 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant goedkeuring verleend aan dat besluit. Bij besluit van 7 december 2018 hebben provinciale staten het inpassingsplan ``PAS Leegveld, Deurne`` vastgesteld. Het doel
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 30-4-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:3786
Vordering resterend loon. Gedeeltelijk toegewezen. Verrekening met te hoge transitievergoeding toegewezen.
Verder lezen
 
 
Raad van State / 03-5-2021
ECLI:NL:RVS:2021:933
Bij besluit van 3 december 2020 heeft de raad van de gemeente Aalsmeer van de gemeente Aalsmeer het bestemmingsplan ``Fort Kudelstaart`` vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op herontwikkeling van het forteiland Kudelstaart en de directe omgeving daarvan. Onderdeel van de herontwikkeling is uitbreiding van de jachthaven en toevoeging van horecafuncties, zoals een hotel met conferentieza
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 15-4-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:3828
Bijstand. Herziening, terugvordering, brutering en boete vanwege schending inlichtingenverplichting. Eiseres heeft bijschrijvingen en stortingen op haar bankrekeningen niet gemeld.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 19-4-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:3809
omgevingsvergunnng verleend voor bouw extra verdieping op bestaande woningen; kruimelgevallenafwijking
Verder lezen