Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
16-10-2019
Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij
Richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor uitvoering taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen.
 
15-10-2019
Openstelling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
Regeling primair bedoeld voor verminderen (geur)overlast voor omwonenden in veedichte gebieden
 
10-10-2019
Actualisatie forfaitaire excretienormen deels uitgesteld
Excretienormen voor vleesvee, hoogproductieve koeien, zelfzuivelaars en biologische bedrijven worden vooralsnog niet gewijzigd
 
09-10-2019
Vrijstellingsregeling zoogkoeien aanmelden voor 1 november
 
08-10-2019
Kabinetsaanpak stikstofproblematiek
Kabinet volgt het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek
 
 
Kennisbank 
 
17-10-2019
Fosfaatrechten: IDL door procedure melkveefosfaatreferentie
Veehouder heeft lagere veebezetting op 2 juli 2015 door toedoen van de besluitvorming in het kader van de melkveefosfaatreferentie
 
16-10-2019
Fosfaatrechten: IDL door fluctuerende veebezetting
Jongvee-opfokbedrijf wijkt met specifieke bedrijfscyclus af van een standaard melkveehouderij
 
15-10-2019
Gevolgen bestemmingsplan voor Natura 2000-gebieden
Als een bestemmingsplan het mogelijk maakt extra vee te houden, moet de gemeente de gevolgen daarvan voor Natura 2000-gebieden eerst onderzoeken
 
14-10-2019
Waardering landbouwgronden bij erfenis
Hogere waarde, doordat inspecteur bewijst dat er op sterfdag sprake was van projectontwikkeling
 
14-10-2019
Pachter schiet tekort in zijn verplichtingen
Pachter gebruikt gepachte gronden niet langer voor uitoefening voor bedrijfsmatige landbouw.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Limburg / 04-10-2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:8927
Trefwoorden: milieugevolgen van enige betekenis, geur, voorgrondbelasting, achtergrondbelasting, gewijzigde geuremissie-factoren, Regeling geurhinder en veehouderij, aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Betreft omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe vleesvarkensstal bij een bestaande veehouderij, voor afwijking van het ter plaatse geldend bestemmingsplan en voor het veranderen van de we
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 16-10-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:8100
Aanslag zuiveringsheffing voor een kas waarin pioenrozen worden geteeld. Is de hoogte van de aanslag terecht op drie vervuilingseenheden gebaseerd?
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 15-10-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:8471
Opdrachtgever verwijt makelaar schending zorgplicht in verband met het niet tijdig inroepen van een recht van terugkoop. Of daarvan sprake is, kan in het midden blijven omdat het oorzakelijkheid verband tussen deze beroepsfout en de gestelde schade onvoldoende onderbouwd is.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 15-10-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:8473
Vraag of huur is opgezegd. Bewijsopdracht.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 30-4-2018
ECLI:NL:RBAMS:2018:10103
Ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen werknemer door stelselmatige weigering mee te werken aan re-integratie en andere oplossingen van het volgens hem bestaande arbeidsgeschil, zoals mediation, uit de weg te gaan.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 16-10-2019
ECLI:NL:RBOBR:2019:5931
Kort geding. Onderwerp: Europese openbare aanbesteding ‘Managed Service Provider Gemeente Eindhoven’. Geen reden om in te grijpen in lopende procedure.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 08-10-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:4137
IB/PVV 2013. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser geen koopoptie op 5% van de aandelen van A B.V. Volgens de rechtbank zijn er namelijk geen nadere voorwaarden gesteld waaraan moest worden voldaan voordat de koopovereenkomst tot stand kon komen. De rechtbank is van oordeel dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Na de totstandkoming van de koopovereenkomst is noch de juridische
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 07-6-2019
ECLI:NL:GHSHE:2019:2132
Naheffingsaanslag omzetbelasting. Er is geen sprake van ondernemerschap ter zake van verhuur van woonruimte aan de kinderen van de vennoten van belanghebbende. Het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.
Verder lezen