Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
25-05-2022
PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?
Legalisering PAS-melders zal lang duren, uiteindelijke vergunning zal waarschijnlijk aangevochten worden
 
24-05-2022
Voorschot basis- en vergroeningsbetaling
Landbouwers kunnen van 7 tot en met 28 juni 2022 een voorschot aanvragen
 
23-05-2022
Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen
NVWA gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren
 
17-05-2022
Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
Provinciale regeling voor piekbelasters uit alle veehouderijsectoren, landelijke regeling voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders
 
12-05-2022
TVL-aanvraag compleet maken
Aanvragers die nog niet alle informatie hebben aangeleverd, krijgen twee weken de tijd de ontbrekende gegevens in te sturen.
 
 
Kennisbank 
 
27-05-2022
Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens
Medio juni 2022 worden per bedrijf de initieel toegekende fosfaatrechten openbaar gemaakt.
 
27-05-2022
Geen aanspraak verpachters op fosfaatrechten
Pachtovereenkomst BV en pachtovereenkomst enig aandeelhouder BV mogen niet bij elkaar opgeteld worden om boven het minimum van 15 ha uit te komen
 
25-05-2022
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025
Vanaf 2031 kan niet meer gesaldeerd worden
 
25-05-2022
Natuurtoestemming emissiearme stal houdt stand
Rechtbank neemt voorschriften in de vergunning op om te borgen dat ammoniakemissie niet toeneemt
 
24-05-2022
Fosfaatrechten deels voor uitschaarder jongvee
Het hof vindt net als de rechtbank dat de uitschaarder naar rato van de verblijfsduur van het jongvee een deel van de fosfaatrechten toekomt.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Gelderland / 25-5-2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:2620
Weigering omgevingsvergunning fruitteeltbedrijf.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 20-5-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:3873
Boete van de NVWA voor 3 feiten: identificatiemerk op vlees, uitvoering HACCP-procedure en productiedatum. Verweerder heeft op zitting gesteld dat de de boete moet vervallen, dus beroep gegrond.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 17-5-2022
ECLI:NL:GHARL:2022:4028
VPB. Vrijval herinvesteringsreserve.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 24-5-2022
ECLI:NL:GHARL:2022:4213
Uitleg overeenkomst. Overdracht fosfaatrechten.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 24-5-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:2804
Voor deze uitspraak is geen samenvatting gemaakt.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 06-5-2022
ECLI:NL:RBDHA:2022:4580
voorlopige voorziening
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 27-5-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:4127
Wet WOZ. Niet horen in bezwaar en de wegingsfactor voor de proceskostenvergoeding.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 19-5-2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:2756
Een restauranteigenaar moet een van zijn medewerkers alsnog 10 maanden loon betalen, ook al heeft hij die maanden niet meer gewerkt.
Verder lezen