Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
05-06-2020
Vergoeding kosten opruimen drugsafval
Particulieren, waaronder agrarirs, krijgen opruimings- en saneringskosten volledig vergoed
 
03-06-2020
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020
Pachtnormen voor bouw- en grasland in de meeste gebieden gedaald, normen voor los tuinland fors gestegen
 
28-05-2020
Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden
Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar
 
27-05-2020
Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check
In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.
 
20-05-2020
Subsidie voor innovatie veestallen
Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw stal- en managementmaatregelen wordt op 25 mei opengesteld.
 
 
Kennisbank 
 
05-06-2020
Uitstel invoering Omgevingswet tot 2022
Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke projecten bundelen en vereenvoudigen
 
04-06-2020
Aanvraagperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd
Verlenging tot en met 18 juni, omdat regeling misschien nog wordt aangepast.
 
04-06-2020
Subsidie voor innovatie veestallen (2)
Investeringsmodule wordt in juli alleen opengesteld voor pluimveehouders.
 
03-06-2020
Actualisatie omgevingsvergunningen IPPC-veehouderijen
Gemeenten moeten omgevingsvergunningen IPPC-veehouderijen voor 21 februari 2021 actualiseren op grond van BBT-conclusies
 
03-06-2020
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020
Pachtnormen voor bouw- en grasland in de meeste gebieden gedaald, normen voor los tuinland fors gestegen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Hoge Raad / 05-6-2020
ECLI:NL:HR:2020:1016
Faillissementsrecht. Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw). Vraag of nog bate aanwezig is. Mogelijkheid om beroep te doen op Garantstellingsregeling curatoren 2012.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 02-6-2020
ECLI:NL:RBMNE:2020:2047
Bestuurlijke boete wegens onttrekken woning uit woningvoorraad wegens hennepkwekerij. E heeft niet voldaan aan zorgplicht als verhuurder. Boete is evenredig. Beroep ongegrond. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2020:2048)
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 19-5-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:4751
Omgevingsvergunning verleend voor verbreden sloot en plaatsen zwemsteiger op perceel achter woningen. Geen gronden gericht tegen zwemsteiger. Door verbreden sloot ontstaat geen onevenredige aantasting van de landschappelijk waarden. Beroep ongegrond.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 03-6-2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:2036
In hun vaststellingsovereenkomst hebben partijen pachtovereenkomsten gesloten voor de duur van drie jaar. Pas op de laatste dag en na afloop van die drie jaar wordt goedkeuring gevraagd bij de Grondkamer en gekregen. In geschil is of de pachtovereenkomsten zijn geëindigd of dat ze nog lopen tot drie jaar vanaf de datum van goedkeuring. In kort geding oordeelt de voorzieningenrechter dat aan d
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 02-6-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:3951
Beroep niet-tijdig niet-ontvankelijk; ingebrekestelling prematuur.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 02-6-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:3950
Beroep niet-tijdig gegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 11-3-2020
ECLI:NL:RBLIM:2020:4003
Artikel 9a Wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het doel van de bepaling - en de achterliggende bepaling in de Uitzendrichtlijn - is om de toegang tot vast werk voor de werknemer te verbeteren. Naar het oordeel van de kantonrechter betekent ‘vast werk’ in dit kader niet zozeer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ‘vast werk’ in de zin va
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 20-2-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:2525
Verweerder is geslaagd in zijn bewijslast. Voor de prijs per kubieke meter is verweerder aangesloten bij een oudere woonboerderij en voor de waardering van de grond is verweerder aangesloten bij een vergelijkbare grondtransactie. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door hem aangevoerde factoren de waarde van de woning negatief beïnvloeden.
Verder lezen