Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
12-12-2019
Zorg voor correcte I. en R.-registratie bij graasdierpremie
Niet correcte registratie kan leiden tot korting op graasdierpremie
 
12-12-2019
Investeringsaftrek optimaliseren
Een goede planning van investeringen kan leiden tot een hogere investeringsaftrek
 
11-12-2019
2021 wordt GLB-overgangsjaar
GLB-toeslagen worden in 2021 volgens de bestaande regels uitbetaald.
 
06-12-2019
Nadere afspraken beleidsregels stikstofemissie
Intern en extern salderen mogelijk op basis van feitelijk gerealiseerde (stal)capaciteit
 
06-12-2019
BEX moet overeenkomen met KringloopWijzer
Voorwaarden toepassing BEX aangescherpt
 
 
Kennisbank 
 
12-12-2019
Hoogte investeringsaftrek bij samenwerkingsverbanden
Rechtbank oordeelt dat aftrek niet gecorrigeerd hoeft te worden voor aandeel in maatschap
 
12-12-2019
Duurzaamheidscertificaten GLB 2020
De certificeringsregeling Veldleeuwerik wordt met ingang van 2020 ingetrokken
 
12-12-2019
Wijziging blokkerende zeggenschap jonge landbouwer
Blokkerende zeggenschap moet blijken uit inschrijving in het Handelsregister f uit een akte, overeenkomst of statuten
 
11-12-2019
Wijzigingen Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
Niet benutte betalingsrechten komen vanaf 2020 eerder te vervallen.
 
10-12-2019
Accountantsverklaring ‘actieve landbouwer’ voldoet niet
Accountantsverklaring bevat geen gegevens over het inkomen van de landbouwer
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 11-12-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:3990
Weigering een WIA-uitkering toe te kennen. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft navolgbaar gemotiveerd dat de informatie van de GZ-psycholoog en van de psychiater die appellant in hoger beroep heeft overgelegd geen aanleiding geeft om verdergaande beperkingen aan te nemen. De overgelegde informatie geeft geen aanleiding tot twijfel aan de juistheid van het medisch oordeel van de verzekering
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 10-12-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:10620
Verkoop van percelen grond. Vraag of overeenstemming is bereikt op alle onderdelen van deze transactie. Ook als dat komt vast te staan, is sprake van een voorwaarde die meebrengt dat de vordering tot levering nog niet opeisbaar is geworden.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-7-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:5439
geldige overdracht perceel; erfgrenzen; situatietekening bij notariele akte; plaatsopneming; art. 5:47 BW
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 09-12-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:10516
Ernstige verwijtbaarheid werkgever. Datum ontbinding arbeidsovereenkomst. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door werknemer niet toe te laten tot re-integratie en door met opzet salaris te laat te betalen. De kantonrechter heeft – gegeven de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever – de arbeidsovereenkomst te vroeg ontbonden (artikel 7:671b lid 8 aanhef en sub a BW). Ontbin
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 25-6-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:2136
Arbitraal vonnis van appelscheidsgerecht inzake de bouw van Vivalditorens te Amsterdam. Arbitragerecht van vóór 2015. Aangevoerde gronden voor vernietiging ontoereikend bevonden. Bekrachtiging.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 25-6-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:2130
Vervolg van tussenarrest 28 november 2017. Aanvullend voorschot deskundigen.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 18-6-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:2048
Vervolg van tussenarrest 19 februari 2019. Bewijsopdracht aan BV ten aanzien van eigendomsverkrijging op de voet van art. 3:105 BW en tenietgaan van erfdienstbaarheid.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 18-6-2019
ECLI:NL:GHAMS:2019:2045
Vervolg van tussenarrest 19 maart 2019. Bevel comparitie.
Verder lezen