Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-08-2019
Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte
Landbouwer heeft niet de feitelijke beschikkingsmacht over percelen natuurlijk grasland
 
23-08-2019
Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw
Niet bedrijfsmatige uitoefening van landbouw kan een reden zijn voor ontbinding van de pachtovereenkomst
 
20-08-2019
Beroep en overmacht directe betalingen GLB
Beroep op overmacht moet binnen vijftien werkdagen ingediend worden
 
15-08-2019
Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker
Landbouwer laat na duidelijke instructies aan de loonwerker te geven
 
14-08-2019
RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten
Melkveehouder kon niet verwachten dat verpachting van grond zou leiden tot minder fosfaatrechten
 
 
Kennisbank 
 
23-08-2019
Subsidie ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren
Subsidieregeling wordt in september opengesteld
 
23-08-2019
Gewijzigd! Subsidie welzijnsvriendelijke stalvloeren voor
Subsidieregeling wordt in september opengesteld
 
21-08-2019
Grond telt niet mee voor grondgebondenheid fosfaatrechten
Appellant heeft niet de feitelijke beschikkingsmacht over percelen natuurlijk grasland
 
20-08-2019
Stikstofexcretie melkveehouderij ook onder het sectorplafond
Fosfaat- en stikstofexcretie ligt in het tweede kwartaal voor alle sectoren onder het sectorplafond
 
19-08-2019
Ontbinding pachtovereenkomst afgewezen
Wel bedrijfsmatige uitoefening van landbouw, verplichting exploiteren melkveebedrijf niet reel, aangaan maatschap geen ontbindingsgrond.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Limburg / 22-8-2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:7682
Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat ter plaatse van een plattelandswoning moet ook het (voorheen) bij die woning behorende bedrijf worden betrokken. Burgemeester en wethouders hebben weliswaar beleidsruimte bij de beslissing over de verlening van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan en beoordelingsruimte bij het bepalen van de aanvaardba
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 10-7-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:5711
Bancaire zorgplicht, renteswap, verjaring
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 14-8-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:3685
opheffing conservatoir beslagafgifte originele volmacht en verbod gebruik van de volmacht
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 11-7-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:3334
Geen inhoudelijke behandeling beroep knalapparaat Hollandse RadingSamenvatting:Op het perceel aan adres in Hollandse Rading staat een agrarisch bedrijf. Omwonenden hiervan (eisers) ervaren vanaf december 2015 geluidsoverlast van een knalapparaat dat de eigenaar van het bedrijf (derde-partij) naar eigen zeggen heeft gebruikt om vogels bij zijn veevoer weg te jagen. Eisers hebben het college van
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao / 16-8-2019
ECLI:NL:OGEAC:2019:171
Belanghebbende woont in Curaçao en heeft in de VS arbeidsinkomsten genoten (NAF 52.900). In Curaçao is belanghebbende belast voor zijn wereldinkomen, waardoor een situatie van dubbele belasting ontstaat. Het heffingsrecht met betrekking tot inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid komt in beginsel toe aan het bronland, in dit geval de VS. Het voorgaande betekent dat met betrekking tot de
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 24-7-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:5189
Gezagsbeëindiging en aanvaardbare termijn.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 08-7-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:5121
De moeder mag verhuizen met minderjarige naar een nieuwe stad. Moeder is zwanger van nieuwe vriend, daar woonachtig. Woont al twee jaar bij haar moeder. De vader woont met nieuwe gezin in andere stad, bijna geen verschil in reisafstand. Nieuwe stad niet onveilig.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 21-8-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:6765
Incidentele vordering tot verwijzing naar de kantonrechter afgewezen. In artikel 4:78 lid 1 BW wordt een materieelrechtelijke aanspraak toegekend. Lid 1 bepaalt – anders dan in het tweede lid het geval is – niet welke rechter bevoegd is (en op welke wijze een dergelijke aanspraak moet worden ingesteld). Aldus biedt artikel 4:78 lid 1 BW geen wettelijke basis voor de bevoegdheid van de
Verder lezen