Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
17-06-2021
Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel
Onderhuurder heeft geen geldige gebruikstitel, omdat verpachter geen toestemming heeft verleend voor onderhuur
 
17-06-2021
Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest
Digitaal systeem moet de naleving van de wet- en regelgeving verhogen
 
15-06-2021
Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten bij einde pacht
Pachter heeft niet bijgedragen aan de verleende natuurvergunning
 
10-06-2021
Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30
Aflossing openstaande belastingbedragen vanaf 1 oktober 2022, gedurende 60 maanden
 
08-06-2021
Kortere procedure toepassing innovatieve stallen
Provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel hebben de mogelijkheid om innovatieve systemen en technieken toe te staan op basis van meetsensoren of een proefstalbeschikking.
 
 
Kennisbank 
 
21-06-2021
Pachter moet fosfaatrechten vergoeden aan verpachter
Voldaan aan eis van minimaal 15 ha ondanks twee entiteiten als verpachter, wel korting 20%
 
18-06-2021
Uitbreiding subsidie voor glastuinbouw
Subsidieregeling Investeringen in energie glastuinbouw uitgebreid met drie energiebesparende technieken
 
17-06-2021
Wel of geen landbouwareaal
Uitleg RVO over toetsing of een perceel voldoet aan de definitie van subsidiabele hectare
 
16-06-2021
Beƫindiging hoevepacht en aanspraak fosfaatrechten
Verpachter heeft aanspraak op fosfaatrechten tegen vergoeding van 50% van de waarde aan de pachter
 
15-06-2021
Vergoeding voor aanleg nutsleiding niet belast
Rechtbank acht aannemelijk dat door het vestigen van een recht van opstal de landbouwgrond minder waard is geworden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 15-1-2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:218
WABOA
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-6-2021
ECLI:NL:RBGEL:2021:3054
Kantonrechter. Verzoek op grond van artt. 3:168 jo 3:170 BW. Verzoek beheerregeling zodat verzoeker (erfgenaam)r namens de nalatenschap tegen een mede erfgenaam kan procederen en namens de nalatenschap een pachtovereenkomst kan sluiten. Afwijzing.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 10-6-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:5647
Boete voor met baansmeer verontreinigde pluimveekarkassen. De rechtbank oordeelt dat overtreding van punt 3, hoofdstuk IX, Bijlage II van Verordening 852/2004 (hierna: punt 3) terecht is vastgesteld. Anders dan de slachterij stelt, zijn de pluimveekarkassen in de panklaarlijn wel aan te merken als levensmiddelen. Daarnaast is baansmeer wel degelijk aan te merken als een verontreiniging; het gaat o
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 11-6-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:5646
Boetes voor met baansmeer verontreinigde pluimveekarkassen. De rechtbank oordeelt dat overtreding van punt 3, hoofdstuk IX, Bijlage II van Verordening 852/2004 (hierna: punt 3) terecht is vastgesteld. Anders dan de slachterij stelt, zijn de pluimveekarkassen in de panklaarlijn wel aan te merken als levensmiddelen. Daarnaast is baansmeer wel degelijk aan te merken als een verontreiniging; het gaat
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 11-6-2021
ECLI:NL:RBOVE:2021:2513
Verzoek om vereffening van gefailleerde BV te heropenen toegestaan. Mogelijk sprake van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Gelderland / 11-6-2021
ECLI:NL:RBGEL:2021:3054
Kantonrechter. Verzoek op grond van artt. 3:168 jo 3:170 BW. Verzoek beheerregeling zodat verzoeker (erfgenaam)r namens de nalatenschap tegen een mede erfgenaam kan procederen en namens de nalatenschap een pachtovereenkomst kan sluiten. Afwijzing.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 04-3-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:2407
Eiser maakt niet aannemelijk dat hij recht heeft op kostenaftrek van ruim € 200.000. Dat hij niet over een volledige boekhouding beschikt moet voor zijn rekening en risico komen. Beroep ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 02-5-2013
ECLI:NL:RBROT:2013:3666
AKW. Herziening kinderbijslag, terugvordering kinderbijslag, kindgebonden budget, boete. Convenant Belastingdienst en SVB, buitenlandgevallen.
Verder lezen