Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-05-2019
Aanmelden equivalente maatregelen mogelijk tot en met 1 juni
Verhoging fosfaat- of stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk
 
22-05-2019
Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen
Sleufsilo, mestsilo en erfverharding zijn aanhorigheden van gebouwen en daarom niet apart afschrijfbaar
 
16-05-2019
Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen
Stilzwijgende verlenging eenmalige pachtovereenkomst leent zich voor vastlegging als reguliere pachtovereenkomst.
 
16-05-2019
Check uw bemestingsplan
Niet actueel bemestingsplan kan leiden tot intrekking derogatie.
 
09-05-2019
Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren
Dieren mogen zich kortstondig op niet subsidiabele grond bevinden in verband met een voor de bedrijfsvoering noodzakelijke handeling
 
 
Kennisbank 
 
24-05-2019
Geen omzetbelasting over aanlegvergoeding natuurvriendelijke
Aanleggen natuurvriendelijke oever is geen prestatie van belastingplichtige jegens subsidieverstrekker
 
23-05-2019
Toestemmingsverlening op basis van PAS opgeschort
Opschorting vanwege einduitspraak over het PAS door Raad van State op 29 mei.
 
22-05-2019
Generieke korting fosfaatrechten ten onrechte toegepast
Bedrijf meldt zich niet aan voor een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden, maar voldoet wel aan de voorwaarden
 
21-05-2019
Uitspraak Hof over aanhorigheden gebouwen
Sleufsilo, mestsilo en erfverharding zijn aanhorigheden van gebouwen en daarom niet apart afschrijfbaar
 
20-05-2019
Geen beschikkingsmacht over percelen
Overloopparkeerterrein pretpark behoort niet tot landbouwgrond bedrijf.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 04-2-2019
ECLI:NL:RBOBR:2019:664
WOZ-waarde van een agrarisch object met een woning, verschillende agrarische onderdelen en een op het terrein gelegen kinderdagverblijf. De rechtbank gaat uit van een samenstel van eigendommen die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen. Gecorrigeerde vervangingswaarde.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 23-5-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:4424
Verleende ontheffingen en opdrachten op grond van de Wet natuurbescherming voor de bestrijding van (beschermde en niet-beschermde) ganzen door middel van vangen en doden met gebruik van Carbon Dioxide (CO2) en door middel van afschot in een straal van 20 km rond de luchthaven Schiphol.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 08-5-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:2159
Omgevingsvergunning voor bouw van nieuwe veestal en voor omschakelen van melkrundveehouderij naar een biologische melkgeitenhouderij. Voor activiteit bouwen is geen sprake van een weigeringsgrond als bedoeld in artikel 2.10 Wabo. Met betrekking tot de omgevingsvergunning beperkte milieutoets is de rechtbank van oordeel dat er geen weigeringsgrond is uit artikel 5.13b, eerste lid, van het Bor.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 21-5-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:4322
Aannemelijk is gemaakt dat belanghebbende, een Ltd, in Nederland is gevestigd in de jaren 2008 tot en met 2011. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 is dit niet aannemelijk gemaakt. Alleen omkering en verzwaring van de bewijslast voor de primitieve aanslag Vpb 2011. Navorderingsaanslag 2011 wordt vernietigd wegens het ontbreken van een nieuw feit en van kwade trouw. Feitelijke complexiteit rechtvaardi
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 21-5-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:2191
finale kwijting in vaststellingsovereenkomst maakt dat werkgever geen aanspraak heeft op hoger (cao)loon
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 14-5-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:4180
Koop tweedehands auto, non-conformiteit, onderzoeksplicht, ontbinding.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 04-2-2019
ECLI:NL:RBOBR:2019:664
WOZ-waarde van een agrarisch object met een woning, verschillende agrarische onderdelen en een op het terrein gelegen kinderdagverblijf. De rechtbank gaat uit van een samenstel van eigendommen die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen. Gecorrigeerde vervangingswaarde.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 22-5-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:3692
Een bakkerij die schadevergoeding eiste van Transportbedrijf Five Star Services heeft te lang gewacht met het indienen van haar vordering.
Verder lezen