Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
04-03-2021
Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers
Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerende zeggenschap hebben.
 
04-03-2021
Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar
PAS-melders kunnen binnen twee weken bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking van de locatiegegevens
 
03-03-2021
Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse
 
25-02-2021
Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15
Gras mag bemest worden, mits dit gras geoogst wordt
 
25-02-2021
WOZ-beschikking goed controleren
WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen
 
 
Kennisbank 
 
05-03-2021
Besluit openbaarmaking locatiegegevens PAS-melders
Het beroep en een verzoek om een voorlopige voorziening moeten voor 18 maart 2021 ingediend worden bij de rechtbank
 
05-03-2021
Betalingsrechten uit Nationale reserve 2021
Onder voorwaarden extra rechten mogelijk
 
04-03-2021
Extra betaling jonge landbouwers 2021
Jonge landbouwers (in samenwerkingsverbanden) kunnen een extra hectarebetaling aanvragen
 
03-03-2021
Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse
 
03-03-2021
Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad
Gehalten mestvoorraad moeten worden bepaald op basis van de best beschikbare gegevens, in dit geval op basis van de gehalten van de afgevoerde mest.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Oost-Brabant / 05-3-2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:1009
Mestverwerker, Asten, wijziging IOVDe provincie heeft een bedrijf met een mestverwerkingsinstallatie twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens het handelen zonder omgevingsvergunning. De omgevingsvergunningen werden later verleend. Dat was voor de provincie reden de lasten in te trekken. Omwonenden komen hier tegen op. De voorzieningenrechter van de Afdeling heeft in de uitspraak van 18 maart 2
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 24-2-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:798
Verzoek tot vernietiging opzegging van de arbeidsovereenkomst na toestemming UWV, overgang van onderneming, geen opzegverbod, wel verval arbeidsplaats, maar niet voldaan aan inspanningsverplichting tot herplaatsing, verzoek werknemer toegewezen, net als verzoek tot wedertewerkstelling.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 03-3-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:1769
Artikel 378Fw, whoa. Verzoek om een tussentijdse beslissing, klassenindeling. Groep concurrente schuldeisers wordt op twee manieren ongelijk behandeld. Rechtbank is van oordeel dat voor die ongelijke behandeling een redelijke grond bestaat en dat de belanghebbende schuldeisers daardoor niet in hun belang worden geschaad.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 03-3-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:1768
Artikel 42a Fw, whoa. Verstrekking krediet aan tuindersbedrijf om het bedrijf voort te kunnen zetten tijdens de voorbereiding van een akkoord. Rechtbank verleent machtiging ex artikel 42a.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Limburg / 24-2-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:1771
Verdeling samenwoners
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 24-2-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:798
Verzoek tot vernietiging opzegging van de arbeidsovereenkomst na toestemming UWV, overgang van onderneming, geen opzegverbod, wel verval arbeidsplaats, maar niet voldaan aan inspanningsverplichting tot herplaatsing, verzoek werknemer toegewezen, net als verzoek tot wedertewerkstelling.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 24-2-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:451
Beëindiging WIA-uitkering. Met de rechtbank wordt geoordeeld dat het bestreden besluit op een juiste medische grondslag berust en dat de medische beperkingen van appellant juist zijn vastgelegd in de FML van 17 januari 2017. Geen benoeming van een onafhankelijk deskundige. Uitgaande van de juistheid van de beperkingen zoals neergelegd in de FML wordt met de rechtbank geoordeeld dat de in de g
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 19-2-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:844
Eindvonnis na tussenvonnis: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:3199 consumentenkredietovereenkomst of kredietaanvraag? Schending art 7:60 lid 1 BW en de kredietwaardigheid van de consument is niet toereikend getoetst voorafgaand aan totstandkoming kredietovereenkomst. Vernietiging kredietovereenkomst passende sanctie.
Verder lezen