Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-10-2021
Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden
Overeenkomst niet van toepassing als niet het gehele overschot is afgevoerd
 
13-10-2021
Strengere aanpak van stalbranden
Verplichte elektrakeuring voor stallen, grenzen aan grootte brandcompartimenten, luchtwassers vanaf 2022 uitgesloten van MIA en Vamil
 
07-10-2021
Tijdelijk aanvullend belastinguitstel
Aanvullend uitstel mogelijk voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis
 
07-10-2021
Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen
Faunaschade op gepachte gronden niet vergoed, als het landbouwkundig gebruik ondergeschikt is aan de natuurbestemming
 
06-10-2021
Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen
Twijfels over Rav-emissiefactoren en over technische uitvoering en dagelijks gebruik van het emissiearme stalsysteem
 
 
Kennisbank 
 
15-10-2021
Pachtovereenkomst ontbonden na overlijden pachter
Voortzettende erfgenamen niet geschikt als pachter, ontbinding overeenkomst op grond van artikel 6:258 BW
 
14-10-2021
TVL-regeling en pelsdierhouderij
RVO adviseert pelsdierhouders om geen TVL aan te vragen
 
12-10-2021
Natuurvergunning onder PAS in strijd met wettelijke
Bevoegd gezag is bevoegd een onder het PAS verleende natuurvergunning in te trekken of te wijzigen
 
12-10-2021
Vrijstellingsregeling zoogkoeien aanmelden voor 1 november
Bedrijven zonder fosfaatrechten kunnen zich aanmelden tot 1 december
 
11-10-2021
Strengere aanpak van stalbranden
Verplichte elektrakeuring voor stallen, grenzen aan grootte brandcompartimenten, luchtwassers vanaf 2022 uitgesloten van MIA en Vamil
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 05-1-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:14
Beroep ongegrond. Nog wel procesbelang omdat tijdelijke vergunning mogelijk opnieuw afgegeven wordt. Vergunning terecht afgegeven omdat noodzakelijke overleg met de provincie wel degelijk is gevoerd. Belangen van eiser voldoende meegewogen.
Verder lezen
 
Hoge Raad / 15-10-2021
ECLI:NL:HR:2021:1523
Verzekeringsrecht. Clausule voor dekking van stormschade. Hevige storm (`supercell`) gepaard gaande met windstoten en hagel. Is schade aan opstallen door inslag van hagel gedekt? Uitleg clausule. Causaliteitsmaatstaf.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 29-9-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:10550
Natuurschoonwet 1928. Geen rangschiikking. Landgoed kwalificeert zich niet als buitenplaats met historisch park van > 1 ha van voor 1850..
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-8-2021
ECLI:NL:RBGEL:2021:5325
Tussenvonnis: Geschil over erfgrens tussen weilanden. Bezit. Te goeder trouw
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 14-10-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2536
Er is geen sprake van een bijzonder geval in de zin van artikel 33, vierde lid, van de ANW. De Svb kwam niet de bevoegdheid toe aan de toekenning van de uitkering verdere terugwerkende kracht dan één jaar te geven. De uitkering wordt met ingang van 1 december 2017 beëindigd omdat appellante per die datum minder dan 45% arbeidsongeschikt is. Aan dit besluit zijn de rapporten van een
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 14-10-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2535
Beëindiging nabestaandenuitkering per 1 juli 2014. Appellante is minder dan 45% arbeidsongeschikt. Er zijn geen medische gegevens aangedragen die twijfel doen ontstaan aan de juistheid van de voor appellante vastgestelde beperkingen voor het verrichten van arbeid, zoals vastgelegd in de aangepaste FML. Het Uwv heeft terecht geen aanleiding gezien om nader contact op te nemen met de behandeld
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 14-10-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2534
Op grond van artikel 6, eerste lid, van de AOW is verzekerd degene die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en ingezetene is van Nederland. Niet in geschil is dat appellant tijdens de periode in geding geen ingezetene was van Nederland en dat hij in Servië woonde. Appellant is daarom terecht tijdens de periode in geding niet als verzekerde voor de AOW aangemerkt. Tot 1 janua
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 14-10-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2533
De Svb heeft appellante terecht met ingang van 1 april 2018 een ouderdomspensioen toegekend. De wet, noch SB1071, biedt ruimte om aan appellante uit coulance een ouderdomspensioen toe te kennen over de periode dat zij bij haar zus in Nederland heeft gewoond.
Verder lezen