Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-02-2020
Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter
Wanneer gepachte niet persoonlijk wordt gebruikt, kan dit leiden tot ontbinding van de pachtovereenkomst.
 
19-02-2020
Vermogensversterkend krediet voor jonge landbouwers
Krediet mogelijk voor investeringen die het bedrijf duurzamer maken.
 
12-02-2020
Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw
Kabinet stelt ruim 500 miljoen beschikbaar voor vrijwillige opkoop veehouderijbedrijven en innovatie en verduurzaming van stallen
 
12-02-2020
Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen
Kabinet wil alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen honoreren
 
10-02-2020
Regels sleepvoetbemesten 2020
Op klei- en veengrond mag onder voorwaarden met water verdunde mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester
 
 
Kennisbank 
 
21-02-2020
Betalingsrechten uit Nationale reserve 2020
Onder voorwaarden extra rechten mogelijk, sancties bij onterechte aanvragen
 
21-02-2020
Invoering elektronische identificatie van runderen
Rundveehouders mogen kiezen voor een combinatie van een conventioneel en een elektronisch oormerk
 
20-02-2020
Bewuste terugtrekking percelen is geen kennelijke fout
Geen kennelijke fout, omdat de opgave conform de bedoelingen was ingediend
 
19-02-2020
Beroep op verbod op reformatio in peius slaagt niet
RVO mag subsidiabele oppervlakte in bezwaarfase alsnog kleiner vaststellen, wanneer deze bevoegdheid om andere reden bestaat
 
18-02-2020
Openstelling SDE++ op 29 september 2020
Rangschikking aanvragen op basis van verwachte subsidie per vermeden CO2-emissies
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 13-2-2020
ECLI:NL:RBOVE:2020:585
Verzet. Beroep niet tijdig beslissen. Verzoek om wettelijke rente ex artikel 4:99 Awb.
Verder lezen
 
Hoge Raad / 21-2-2020
ECLI:NL:HR:2020:283
Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Gedeeltelijke ontbinding/beëindiging mogelijk? Gedeeltelijke transitievergoeding; betekenis HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Hoger beroep na afwijzing ontbindingsverzoek door kantonrechter; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-2-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:699
Bestuurlijke boete, besturen van een vrachtwagen op twee dagen zonder gebruik te maken van een bestuurderskaart. Vo (EG) nr. 561/2006 is, gelet op gewicht vrachtwagen, van toepassing. Is bestuurder. Zelfstandige in zin art 2:7 Atw
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 18-2-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:593
Kantonrechter verklaart zich onbevoegd tot oordelen omdat sprake is van een pachtovereenkomst, maar laat verwijzing naar de pachtkamer achterwege en verwijst de zaak naar de rol. Staat tegen dit vonnis hoger beroep open?
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-2-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:1553
Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling, artikel 288 Faillissementswet. Verzoekster volgt een voltijdse opleiding. Het volgen van een dergelijke opleiding verdraagt zich niet het met uitgangspunt dat verzoekster de verplichting heeft om zich gedurende drie jaar lang tot het uiterste in te spannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor haar schuldeisers.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-2-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:1552
Afwijzing verzoek dwangakkoord, artikel 287a Faillissementswet. Verzoekster heeft een schuld aan DUO. De regeling met DUO wijkt af van de aan de andere schuldeisers aangeboden regeling, nu de verplichting voor DUO om finale kwijting te verlenen ontbreekt. Aanbod niet goed onderbouwd.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-2-2020
ECLI:NL:RBROT:2020:1548
Toewijzing verzoek voorlopige voorziening, artikel 287b Faillissementswet. Verzoek zal vanuit Bavo Europoort begeleid gaan wonen. De rechtbank ziet aanleiding om de verzochte voorziening voor een termijn van drie maanden uit te spreken, in plaats van de verzochte termijn van zes maanden. 589831 FT EA 20-71
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 11-2-2020
ECLI:NL:GHDHA:2020:198
Huizenhandelaren vorderen in k.g. nakoming van een met ACM gesloten overeenkomst inzake schadevergoeding naar aanleiding van vernietiging ACM besluiten door het CBb. Vordering grotendeels afgewezen. Bodemrechter moet beoordelen of standpunt ACM juist is.
Verder lezen