Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-03-2019
Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020
Alle varkens- en pluimveebedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.
 
13-03-2019
Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april
Papieren vervoersbewijzen worden nog verwerkt door RVO.nl, mits deze uiterlijk 31 maart zijn ontvangen
 
07-03-2019
Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers
Grootverbruikers moeten voor 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen.
 
07-03-2019
Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave
Andere gewascodes voor natuurlijk grasland
 
28-02-2019
Wijziging en handhaving I&R
Overtredingen voorschriften I&R kunnen leiden tot een forse bestuurlijke boete.
 
 
Kennisbank 
 
19-03-2019
Melding bedrijfsoverdracht te laat ingediend
Geen uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling vanwege te late melding bedrijfsoverdracht.
 
19-03-2019
Subsidie investeringen in energie glastuinbouw
Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen
 
18-03-2019
Maïs na gras op zand- en lössgronden
Geen stikstofbemonsteringsplicht voor derogatiebedrijven, wel voor overige bedrijven.
 
18-03-2019
Nb-vergunningen veehouderijen geschorst
Ook voor depositietoenames tot 0,05 mol/ha/jaar is ontwikkelingsruimte nodig.
 
15-03-2019
Nationaal Tuinbouwakkoord
Tuinbouwsector werkt aan een vitale, toonaangevende en duurzame sector.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 18-3-2019
ECLI:NL:RBOVE:2019:916
Huurovereenkomst bedrijfsruimte. Te laat (tweede) verzoek verlenging ontruimingstermijn ex artikel 7:230a BW. In ontruimingsprocedure is vraag of de opzegging buiten toepassing moet worden gelaten niet meer aan de orde. Wel langere ontruimingstermijn toegekend, mede vanwege de `handelswaar`, zijnde een half miljoen vissen.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 13-3-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:1123
Last onder dwangsom met betrekking tot het verwijderen en verwijderd houden van een schuilstal en een hooiruif op het perceel met woonbestemming. Beroep op de Dienstenrichtlijn; begrip bouwwerken; vergunningvrij; concreet zicht op legalisatie; bijzondere omstandigheden; beroep op het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel. Beroep is ongegrond.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 13-3-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:1122
Invorderingsbeschikking. De rechtbank oordeelt dat eiseres binnen de haar gegeven begunstigingstermijn niet aan de haar opgelegde last heeft voldaan, zodat de dwangsom van rechtswege is verbeurd. Niet gebleken van bijzondere omstandigheden op grond waarvan van gehele of gedeeltelijke invordering van de dwangsom moet worden afgezien. Beroep is ongegrond.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 12-3-2019
ECLI:NL:CBB:2019:118
Last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het bepaalde in de Wet dieren. Bestreden besluit onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijke gemotiveerd. Bestreden besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in stand gelaten. Geen sprake van strijd met artikel 5:6 van de Awb.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 28-2-2019
ECLI:NL:RBAMS:2019:1972
Familierechtelijke vorderingen – onder meer tot terug geleiding naar Nederland, afgifte van paspoorten en bepalen zorgregeling – met betrekking tot minderjarige kinderen die met een van de ouders in Israël verblijven. Bevoegdheid voorzieningenrechter.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Overijssel / 13-3-2019
ECLI:NL:RBOVE:2019:917
Val door dakkoepel. Bezitter van de opstal aansprakelijk op grond van artikel 6:174 BW. Verwijzing naar de schadestaatprocedure.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 19-3-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:2280
Door COA gevorderde ontruiming Syrisch gezin toegewezen. Weigering aangeboden woning in Schagen (gedaagde sub 2 noemt het een ``spookwoning`` niet redelijk.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 19-3-2019
ECLI:NL:RBDHA:2019:2663
Staatsloterij. Misleidende mededelingen van 2000 tot 2007. De vordering op grond van dwaling wordt afgewezen omdat de deelneemster niet voldoende heeft aangevoerd om aan te nemen dat zij in de bewuste periode bij de aankoop van staatsloten is beïnvloed door de misleidende mededelingen.
Verder lezen