Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
24-09-2020
Wijziging I&R-regelgeving geiten
Meldtermijn geboren geiten wordt verkort naar zeven dagen, uitbreiding te registreren gegevens
 
23-09-2020
Verleasen stikstofruimte
(Veehouderij)bedrijven kunnen stikstofruimte verleasen aan projecten die tijdelijk stikstof uitstoten
 
22-09-2020
Inschrijving UBO-register
Veel ondernemingen zijn verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben voor 27 maart 2022 in te schrijven
 
17-09-2020
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.
 
14-09-2020
Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap
Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober reageren op het wetsvoorstel tot afschaffing van de geborgde zetels
 
 
Kennisbank 
 
24-09-2020
Wel fosfaatrechten voor koeien
RVO zaait niet voldoende twijfel aan de registratie van de koeien onder diercategorie 100
 
23-09-2020
Kwartaalrapportage stikstof- en fosfaatexcretie
Totale stikstof- en fosfaatexcretie onder plafonds, stikstofexcretie melkvee licht boven het sectorplafond
 
22-09-2020
Subsidieregeling stimulering duurzame energieproductie en
Vernieuwde SDE-regeling opengesteld van 24 november tot 17 december 2020
 
22-09-2020
Actualisatie AERIUS op 15 oktober
Wanneer voor 15 oktober nog geen definitief besluit is genomen voor vergunningverlening, moet de berekening en de toetsing worden aangepast aan de nieuwe versie.
 
21-09-2020
Terugleenconstructie bij schenking werkt niet
Schenking des doods, omdat er geen intentie is om bedragen al bij leven uit het vermogen van de ouders naar de kinderen te doen overgaan.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 22-9-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:7612
6:248 lid 1 en 6:101 BW. Verpachter heeft tijdelijk toeslagrechten aan pachter overgedragen. In 2015 vraagt pachter geen betalingsrechten aan. Is pachter schadeplichtig? Nee, verpachter draagt eigen schuld en die stelt het hof op 100%.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 22-7-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:9326
Nareis, Eritrese echtgenoot, einduitspraak na tussenuitspraak, gebrek hersteld door verweerder, huwelijk niet aannemelijk gemaaktWetsartikelen: paragraaf C2/4.1.2 van de Vreemdelingencirculaire 2000.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 22-9-2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:4912
Weigering intrekking milieuvergunning
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 23-9-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:7341
Non conformiteit bij aankoop van een paard met gedragsproblemen.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 22-9-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4717
Apollo Fintech maakte inbreuk op het auteursrecht van Jelurida door een cryptomunt aan te bieden die is gebaseerd op de ‘Nxt software’, zonder daarbij de licentie van Jelurida (de Jelurida Public License of ‘JPL’) te verstrekken.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 24-9-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4615
Het warenhuisconcern HBC mag geen getuigen horen over hoe de contracten met verschillende verhuurders van panden tot stand zijn gekomen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 15-9-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4642
De parkeerovereenkomst tussen Q-Park en een van de (vaste) gebruikers van de Mahler parkeergarage op de Zuidas is niet aan te merken als huurovereenkomst, omdat het object van het gehuurde onvoldoende bepaalbaar is.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 22-9-2020
ECLI:NL:GHARL:2020:7612
6:248 lid 1 en 6:101 BW. Verpachter heeft tijdelijk toeslagrechten aan pachter overgedragen. In 2015 vraagt pachter geen betalingsrechten aan. Is pachter schadeplichtig? Nee, verpachter draagt eigen schuld en die stelt het hof op 100%.
Verder lezen