Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
21-04-2021
Baangerelateerde investeringskorting
Investeringskorting voor ondernemers die loonheffingen afdragen
 
15-04-2021
Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten
Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw
 
15-04-2021
Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist
Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser
 
08-04-2021
Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties
Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof
 
07-04-2021
Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april
Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem
 
 
Kennisbank 
 
21-04-2021
Baangerelateerde investeringskorting
Investeringskorting voor ondernemers die loonheffingen afdragen
 
20-04-2021
Ruilverkaveling: let op vervallen erfdienstbaarheden
Vordering tot herstel erfdienstbaarheden in principe niet verenigbaar met Landinrichtingswet
 
20-04-2021
Perceel is geen landbouwareaal gedurende gehele jaar
Perceel geen landbouwareaal, omdat perceel gedurende een deel van het jaar nog in gebruik was als crossbaan
 
15-04-2021
Kosten NVWA-controle ten onrechte in rekening gebracht
Niet aannemelijk dat de herinspectie plaatsvond in het kader van een opgelegde last onder dwangsom en een aanvullende officile controle was
 
12-04-2021
Emissiefactoren Rav voor luchtwassers niet onjuist
Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke prestaties van de luchtwasser
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 30-3-2021
ECLI:NL:GHARL:2021:3024
Misbruik van algemene volmacht. Schenking, misbruik van omstandigheden (art. 7:176 BW)?
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 26-3-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:2496
Boete voor onjuist invullen VKI-formulier bij slacht paard. Naar oordeel rechtbank is eiseres, een paardenverzekering, niet aan te merken als overtreder. De boete is dus ten onrechte opgelegd.
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 17-3-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:2361
Omgevingsvergunning voor bedrijfswoning en loods. Loods past binnen agrarische bestemming omdat sprake is van een reëel agrarisch bedrijf. De woning past binnen het bestemmingsplan omdat dit rechtstreeks een tweede bedrijfswoning toestaat en er gelet op de agrarische activiteiten een redelijk belang is om op het perceel te wonen in deze woning.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 20-4-2021
ECLI:NL:GHARL:2021:3901
Geschil over overeenkomst tot verkoop van fosfaatrechten tussen koper en verkoper en over een overeenkomst tot lastgeving en bemiddeling betreffende die verkoop tussen de verkoper en de bemiddelaar.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 21-4-2021
ECLI:NL:RBZWB:2021:1948
“Non conformiteit woonhuis. Gebrek in constructie. Voldaan aan klachtplicht?”
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 07-4-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:889
Het oordeel van de rechtbank dat het onderzoek van de verzekeringsarts bezwaar en beroep naar de situatie op de dag dat appellante achttien jaar werd voldoende zorgvuldig is geweest, wordt gevolgd. Dit geldt ook voor het oordeel dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de conclusie van de verzekeringsarts bezwaar en beroep. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de situatie geleidelijk aan sle
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 20-4-2021
ECLI:NL:GHARL:2021:3779
Bewijswaardering. Deel vermogen van erflaatster is erfenis van vader onder de last van fideicommis de residuo. Wat heeft erflaatster bedoeld te regelen met het schenken onder opschortende voorwaarde van haar overlijden van tegoeden (die onder die last vallen) op bepaalde bankrekeningen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 06-4-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:3265
Referteperiode WW. In dit bijzondere geval dient bij de vaststelling van de referteperiode artikel 2, achtste lid en onder a, van het Dagloonbesluit buiten toepassing te worden gelaten.
Verder lezen