Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
02-07-2020
Fosfaat- en stikstofproductie gedaald
Productie in alle sectoren onder het sectorplafond
 
01-07-2020
Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens
Deelnemers saneringsregeling mogen maximaal 15% van de stikstofruimte behouden voor doorstart met andere bedrijfsmatige activiteiten
 
25-06-2020
Beeindigingsregeling veehouderij in 2021 opengesteld
In 2023 zal bekeken worden of en hoe de regeling in 2024 nogmaals zal worden opengesteld.
 
23-06-2020
Derogatie 2020 en 2021 goedgekeurd
Voorwaarden in grote lijnen gelijk
 
23-06-2020
Inventarisatie benodigde stikstofruimte voor legalisatie
PAS-melders krijgen deze maand een brief met het verzoek om extra informatie aan te leveren.
 
 
Kennisbank 
 
02-07-2020
Langetermijnverwachtingen voor pluimvee
Hogere saldos voor leghennen, lagere saldos voor vleeskuikens
 
01-07-2020
Aanpassingen provinciale beleidsregels intern en extern salderen
Deelnemers saneringsregeling varkenshouderijen mogen maximaal 15% van de stikstofruimte behouden voor doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten
 
01-07-2020
Definitieve cijfers fosfaat- en stikstofproductie 2019
Productie in alle sectoren onder het sectorplafond
 
30-06-2020
Subsidiabele oppervlakte landbouwgrond correct vastgesteld
RVO past 2% marge en 90 dagen-regeling correct toe
 
29-06-2020
Geen koopovereenkomst tot stand gekomen
Partijen bereiken wel een akkoord over de koopprijs, maar niet over de voorwaarden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 18-6-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:5505
Beroep ongegrond na benoeming deskundige
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 05-6-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:5980
Verzoek werkgever tot betaling vergoeding wegens onregelmatige opzegging (7:677 lid 2 en lid 3 sub a BW) en schadevergoeding (o.g.v. 7:661 BW) toegewezen. Beroep van werknemer op aangeboden vaststellingsovereenkomst slaagt niet. Aanbod in de vaststellingsovereenkomst herroepen voor aanvaarding. Geen overeenstemming over de essentialia van de vaststellingsovereenkomst voor herroeping. Aanvaarding
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 30-6-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:1980
Is schade aan houtversnipperaar gedekt door schadeverzekering? Uitleg polisvoorwaarden.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-3-2020
ECLI:NL:RBGEL:2020:3226
letselschade; vervolg op NL18.16743 11 september 2019; benoeming deskundige; neurochirurg of orthopedisch chirurg?
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 30-6-2020
ECLI:NL:GHSHE:2020:2022
Fiscale fraudezaak en witwassen. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het feitelijk leidinggeven aan het valselijk opmaken van een administratie en het niet voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen. Een kringloopstichting heeft de administratie valselijk opgemaakt door daarin een groot a
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 12-6-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:2559
Buitengerechtelijke vernietiging koopovereenkomst woning. Koopovereenkomst is gesloten onder invloed van gestoorde geestesvermogens (artikel 3:34 BW). Geen beroep op artikel 3:35 BW. Eiser vertoonde ten tijde van de koopovereenkomst eerste tekenen van dementie en heeft de woning verkocht voor een lager bedrag dan de marktwaarde.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 29-6-2020
ECLI:NL:RBZWB:2020:2841
Vordering tot ontruiming van woonruimte in kort geding wegens overlast.De overlast is ernstig van aard en frequent. Verder is er sprake van een gespannen situatie tussen huurder en omwonenden. De stelling van de bewindvoerder van huurder dat het gedrag van huurder binnen afzienbare tijd zal verbeteren, overtuigt niet. Er is al eerder beterschap beloofd. De hulpverleenster met wie huurder een goed
Verder lezen
 
 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba / 24-6-2020
ECLI:NL:OGEAA:2020:270
KG, benoeming tijdelijk directeur, benoeming van een vereffenaar.  Niet ontvankelijk. Vordering afgewezen.
Verder lezen