Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-11-2023
Excreties veestapel boven plafond 2025
Excreties gehele veestapel onder huidige productieplafonds, maar ruim boven in 2025 geldende plafonds
 
29-11-2023
Vernietig vanggewas niet vroeg
Tijdstip toegestane vernietiging vanggewassen afhankelijk van regeling
 
29-11-2023
Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000
Subsidie voor verlaging CO2-uitstoot in veenweidegebieden en vermindering ammoniakemissie in overgangsgebieden N2000 door extensivering melkveebedrijven
 
22-11-2023
Overschrijding CO2-plafond glastuinbouw in 2021
Overschrijding plafond leidt tot een heffing voor de gehele sector
 
22-11-2023
Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht
Voorlopige betaling basisinkomenssteun in december, betaling ecoregeling in 2024
 
 
Kennisbank 
 
01-12-2023
Eenmalige willekeurige afschrijving bijna afgelopen
Alleen willekeurige afschrijving mogelijk over in 2023 gemaakte aanschaf- en voortbrengingskosten
 
01-12-2023
Voorlopige tarieven GLB 2023
Voorlopige eenheidsbedragen basisinkomenssteun en ecoregeling fors lager vastgesteld
 
27-11-2023
Pachtkamer ontbindt pachtovereenkomst hoeve
Geen bedrijfsmatige landbouw, gebouwen niet dienstbaar aan exploitatie van het land
 
24-11-2023
Subsidie samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden N2000
Subsidie voor verlaging CO2-uitstoot in veenweidegebieden en vermindering ammoniakemissie in overgangsgebieden N2000 door extensivering melkveebedrijven
 
24-11-2023
Hof: helft waarde fosfaatrechten voor uitschaarder
Overeenkomst op 2 juli 2015 is geen opfokovereenkomst. Dat partijen later wel een dergelijke overeenkomst zijn aangegaan, maakt niet uit.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 21-11-2023
ECLI:NL:GHSHE:2023:3870
Door een verhuurder gevorderde schadevergoeding na de ontbinding van de huurovereenkomst
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 08-11-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:7085
Erfdienstbaarheid van weg. Uitleg van de erfdienstbaarheid: geen beperking aan verbonden, dus ook voor voertuigen. Wel beperking als gevolg van situatie ter plaatse voor grote voertuigen. Geplaatst hek vormt een belemmering om de erfdienstbaarheid uit te oefenen. Dienend erf moet hek verwijderen of aanpassen. Heersend erf heeft onvoldoende belang bij verwijderen schutting en schuur op ander dienen
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 06-11-2023
ECLI:NL:RBNHO:2023:11947
Ter beoordeling ligt voor een verzoek om een voorlopige voorziening hangende bezwaar, gericht tegen de aan XYZ opgelegde lasten onder dwangsom. De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe. […] Vooralsnog is onzeker dat de lasten onder dwangsom in bezwaar ongewijzigd in stand kunnen blijven. Allereerst bestaat twijfel aan de uitleg door verweerder van artikel 6.4.4. aanhef en onder a, van d
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-11-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:6188
Eindvonnis. Vaststelling verdeling vermogen ontbonden vennootschap en overbedelingsvergoeding.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 29-11-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:2250
Uit het e-mailbericht blijkt niet dat daarmee beoogd is een aanvraag op grond van de Wmo 2015 in te dienen. Afwijzing dwangsom terecht.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 04-9-2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:5631
KG 50/50 verhouding tussen twee bestuurders/aandeelhouders in [vestigingsplaats} Taxicentrale. Vorderingen over en weer tot schorsen bestuurders (gebaseerd op wanbeleid) afgewezen.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 20-11-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:2261
Korting van 56% op het AOW-pensioen. Afwijzing verzoek om herziening van.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 24-11-2023
ECLI:NL:CRVB:2023:2262
Schorsing en beëindiging nabestaandenuitkering. Appellante is minder dan 45% arbeidsongeschikt.
Verder lezen