Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
14-11-2019
Wel of geen kennelijke fout
Beroep op kennelijke fout kan niet slagen wanneer sprake is van een bewuste handeling.
 
14-11-2019
Kabinet werkt aan legalisatie PAS-meldingen
Legalisatie gerealiseerde PAS-meldingen en meldingen waarin stappen zijn gezet voor realisatie.
 
13-11-2019
Stikstofmaatregelen voor de korte termijn
Doelvoorschriften voerrantsoen moeten leiden tot lagere stikstofdepositie veehouderij.
 
11-11-2019
Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels
NVWA legt eerder een boete of sanctie op en waarschuwt minder
 
06-11-2019
Aanmelden kleineondernemersregeling btw uiterlijk 20 november
Huidige kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door nieuwe regeling
 
 
Kennisbank 
 
15-11-2019
Beleid RVO.nl inzake fosfaatdifferentiatie
Niet of onvolledig invullen vragen in Gecombineerde opgave over fosfaatdifferentiatie kan grote gevolgen hebben
 
14-11-2019
Strikte toepassing eisen saneringsregeling varkens
Vragen en antwoorden uit overleg met RVO
 
13-11-2019
Stikstofmaatregelen voor de korte termijn
Doelvoorschriften voerrantsoen moeten leiden tot lagere stikstofdepositie veehouderij. PAS-meldingen worden gelegaliseerd,
 
13-11-2019
Wel bedrijfstoeslag voor zelfzuivelaar
SBI-codes voor actieve landbouwer in Uitvoeringsregeling zijn niet volledig
 
11-11-2019
Subsidieregeling jonge landbouwers vanaf 2 december open
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 31-10-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:5144
Planschade. Wijziging minimale omvang bouwperceel. Geen sprake van actieve of passieve risicoaanvaarding. Normaal maatschappelijk risico. Beroep gegrond en zelf voorzien door vergoeding van EUR 3.356.800,00 toe te kennen.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 11-11-2019
ECLI:NL:CBB:2019:597
Verzoek beperkte kennisneming (artikel 8:29 van de Awb)
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 17-7-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:8569
Tussenuitspraak - Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning, het boeten van netten in de garage/berging en het uithangen van de netten op het erf. Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 13-11-2019
ECLI:NL:RBNNE:2019:4763
Vervolg op ECLI:NL:RBNNE:2018:5565. Bewijsregel Hoge Raad nader ingevuld.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 12-7-2019
ECLI:NL:RBZWB:2019:3146
ForensenbelastingBelanghebbende verhuurt de vakantiewoning voor korte periodes aan derden via een bemiddelingsbureau. Daarbij is op schrift vastgelegd dat de vakantiewoning volledig beschikbaar is voor verhuur. Belanghebbende heeft echter van de vakantiewoning gebruik gemaakt en de vakantiewoning is voor minder dan 275 dagen aan derden verhuurd geweest. De rechtbank vindt dat de tekst van de over
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 18-10-2019
ECLI:NL:RBROT:2019:8960
De vrouw heeft een fulltime dienstverband terwijl de man niet werkt. Dit gegeven is op zich onvoldoende om de man als hoofdverzorger aan te merken.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 22-10-2019
ECLI:NL:GHARL:2019:8842
Aannemingsovereenkomst en waarschuwingsplicht
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 14-11-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:3614
Afbouwregeling. Toepassing buitenwettelijk beleid. Intrekking ANW-uitkering, omdat de tweeling van appellanten niet aangemerkt worden als kinderen in de zin van de ANW.
Verder lezen