Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
03-08-2022
Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’
Vanggewassen van dit jaar kunnen onder voorwaarden volgend jaar ingezet worden als eco-activiteit
 
03-08-2022
Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider
Aanmelding nieuwe GLB voor 31 januari
 
27-07-2022
Simulatietool nieuw GLB beschikbaar
Met simulatietool kan bekeken worden welke eco-activiteiten op bedrijf uitgevoerd kunnen worden en wat het effect hiervan is op uitbetaling
 
27-07-2022
Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023
Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland en verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgrond.
 
21-07-2022
Regels uitrijden mest resterend uitrijdseizoen
Overzicht mogelijkheden mestuitrijden in laatste deel uitrijdseizoen
 
 
Kennisbank 
 
08-08-2022
Objectafbakening WOZ bij meerdere locaties
Verschillende locaties van tuinbouwbedrijf kunnen niet worden aangemerkt als één onroerende zaak, omdat geen sprake is van een functionele en organisatorische samenhang
 
04-08-2022
Subsidie sanering varkenshouderij afgewezen
Varkenshouder voldoet niet aan vereisten Besluit emissiearme huisvesting, ook niet door minder dieren te houden
 
03-08-2022
Subsidieaanvraag volgens tendersysteem terecht afgewezen
In bezwaar- en beroepsfase ingediende aanvullende informatie mag niet in beoordeling aanvraag worden betrokken
 
02-08-2022
Winstuitdeling wegens afzien pachtafstandsvergoeding
BV ziet om onzakelijke redenen af van het bedingen van een vergoeding bij beëindiging pacht
 
01-08-2022
Tijdelijke afwijking GLMC 7 en 8 in 2023
Tijdelijke afwijking regels in verband met voedselzekerheidsproblemen door oorlog in Oekraïne
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 30-3-2022
ECLI:NL:RBOVE:2022:2303
Ruilverkaveling. Beroepsgronden ongegrond verklaard.
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 30-3-2022
ECLI:NL:RBOVE:2022:2302
Beschikking inzake ruilverkaveling. Verzoekster maakt o.a. bezwaar tegen het toebedeeld krijgen van een verontreinigd perceel.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 16-3-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:1557
Beroep tegen weigering gegrond. Tussenuitspraak. Verweerder onvoldoende gemotiveerd of er onevenredige aantasing is van aanwezige natuurwaarden.
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 27-7-2022
ECLI:NL:RBLIM:2022:6056
Vordering tot afgifte van het paspoort van een paard. Kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van de vordering, nu de waarde van het paspoort evident onder de € 25.000,00 ligt. Spoedeisend belang aanwezig, nu eiser door het niet in het bezit hebben van het paspoort in overtreding is. Het paspoort van een paard blijft eigendom van de instantie die het afgeeft. Uit artikel 23 van de EU-verord
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Limburg / 01-7-2022
ECLI:NL:RBLIM:2022:5012
Verzet ex artikel 2:23b lid 5 BW tegen plan van verdeling ontbonden coöperatie. • Rechtsgebied: Ondernemingsrecht.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 21-7-2022
ECLI:NL:GHAMS:2022:2247
WOZ; dwangsombesluit. Een dwangsombesluit dan wel een bezwaar tegen een dwangsombesluit kan geen voorwerp zijn van het verbeuren van een dwangsom.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 16-4-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:1608
WOZ. Overschrijding redelijke termijn; afwijzing verzoek immateriele schadevergoeding.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 23-6-2022
ECLI:NL:GHAMS:2022:2242
Wet WOZ; waarde woning; indexatie verkoopprijzen op basis van gegevens Vastgoed Pro.
Verder lezen