Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
29-09-2022
Belastingplan 2023
Verlaging en beperking aftrek ondernemingsfaciliteiten, afschaffen middellingsregeling en fiscale oudedagsreserve
 
28-09-2022
Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming
Aanmelding en aanvraag tegemoetkoming nog tot en met 30 november 2022 mogelijk
 
27-09-2022
Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden
Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest.
 
22-09-2022
Graasdierpremie en bijvoeren dieren
Bijvoeren dieren bij onvoldoende grasaanbod door droogte toegestaan
 
22-09-2022
Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen
Rechter oordeelt dat de Staat een schadevergoeding moet betalen aan acht burgers, omdat zij te veel geuroverlast ondervinden van nabijgelegen veehouderijen
 
 
Kennisbank 
 
30-09-2022
Conceptbeschikking derogatie: bufferstroken
In beschikking zijn bredere bufferstroken opgenomen die voor de gehele landbouwsector gaan gelden
 
30-09-2022
Conceptbeschikking derogatie: voorwaarden derogatiebedrijven
Naast de algemene aanvullende voorwaarden gelden nog specifieke voorwaarden voor derogatiebedrijven
 
30-09-2022
Conceptbeschikking derogatie: aanvullende voorwaarden
Een deel van de aanvullende voorwaarden geldt ook voor bedrijven die niet deelnemen aan derogatie.
 
27-09-2022
CBb: subsidie ombouw nertsenhouderij terecht afgewezen
Er is niet voldaan aan de eisen inzake het stimulerende effect.
 
26-09-2022
CBb: onterechte afwijzing TVL Q4 2020 bij starter
Onterecht geen voorziening opgenomen voor startende ondernemers die geen omzet hebben gemaakt voor 15 maart 2020
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 29-4-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:2032
Omgevingsvergunning. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de eerder voorgeschreven minimale vlieghoogte van 20 meter is geschrapt - beroep gegrond - vovo toegewezen tot 6 weken na nieuwe bob.
Verder lezen
 
Rechtbank Amsterdam / 30-9-2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:5628
De eigenaar van een stal moet de eigenaar van zonnepanelen op het dak van die stal, toegang verlenen tot zijn terrein, de stal en de transformator.
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Nederland / 28-9-2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:3492
Omgevingsvergunning milieu voor het veranderen van de werking van de inrichting, in die zin dat de dagproductie wordt uitgebreid tot maximaal 450.000 Nm3 aardgas per dag. Gelet op `Varkens-in-noodarrest` en jurisprudentie van de Afdeling geen aanleiding om eisers niet als belanghebbenden te beschouwen. Relativiteit en de Wnb (afstand). Geen verplichting tot coördineren voor verweerder. Geen M
Verder lezen
 
Hoge Raad / 30-9-2022
ECLI:NL:HR:2022:1344
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Overgang fosfaatrechten (art. 25-31 Meststoffenwet). Is geldige titel voor overdracht in de zin van art. 3:84 lid 1 BW vereist?
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 29-7-2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:3494
Terugvordering verstrekte bijstandsuitkering. Door de onderliggende stukken, nadat eisers en de rechtbank daar al met al bijna twee jaar op hebben moeten wachten, uiteindelijk pas 20 minuten voor de zitting over te leggen, heeft verweerder opnieuw een inhoudelijke beoordeling van de besluitvorming door de rechter onmogelijk gemaakt. Omdat dit al de tweede keer is, en gezien het feit dat het primai
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 27-9-2022
ECLI:NL:GHAMS:2022:2782
huur woonruimte; geen duurzame gemeenschappelijke huishouding; eenzijdig zorgkarakter; geen financiële bijdrage; voortzetting huurovereenkomst en indeplaatsstelling afgewezen; ontruiming woning
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 22-4-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:2053
Afwijzing subsidie; Utrechtse Euro; advies EBU; eisen financiële wet- en regelgeving en toezicht; haalbaarheid en financiële risico`s; ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 12-5-2021
ECLI:NL:RBMNE:2021:2008
geen griffierecht betaald, vovo niet-ontvankelijk
Verder lezen