Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
23-05-2024
Mee-beregenen aardappelpercelen verboden
Voor telers van alle gewassen is het verboden om naastgelegen aardappelpercelen mee te beregenen als daar een beregeningsverbod geldt
 
21-05-2024
Uitstel begindatum eco-activiteit ‘groene braak’
Perceel moet vanaf 15 juni voor minimaal 80% zichtbaar bedekt zijn
 
16-05-2024
Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar
Aanmerken woning als plattelandswoning levert minder beperkingen op voor naastgelegen agrarisch bedrijf dan wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen
 
15-05-2024
Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door
Commerciële belangen van de teler dienen te wijken voor het risico voor omwonenden op ernstige gezondheidsschade
 
15-05-2024
Uiterste startdatum eco-activiteit weidegang uitgesteld
Startdatum uitgesteld naar 1 juni, minimale beweidingsduur ongewijzigd
 
 
Kennisbank 
 
27-05-2024
Subsidie investeringen geïntegreerde gewasbescherming
Subsidie mogelijk voor bedrijfsmiddelen die ziekten, plagen en onkruiden op een niet-chemische manier bestrijden
 
24-05-2024
Gedeeltelijke intrekking vergunning vanwege lagere bezetting
Gemeente mag omgevingsvergunning gedeeltelijk intrekken voor zover er gedurende drie aaneengesloten jaren minder dieren zijn gehouden dan vergund
 
23-05-2024
Kwartaalrapportage fosfaat- en stikstofexcretie
Verwachte excreties 2024 onder nationale plafonds, dreigende overschrijding verlaagde plafonds 2025
 
22-05-2024
Teveel ontvangen subsidie TVL terecht teruggevorderd
Subsidie naderhand lager vastgesteld vanwege overschrijding staatssteunplafond
 
21-05-2024
Openstelling SABE-regeling 2024
Vanaf 5 juni kunnen advies- en bedrijfsplanvouchers aangevraagd worden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-5-2024
ECLI:NL:CBB:2024:374
Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Brief van de VOPBO is geen besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, van de Awb. Beroep ongegrond.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-5-2024
ECLI:NL:CBB:2024:369
Uitspraak zonder zitting. Artikel 8:57, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Hoger beroep. Twee boetebesluiten. Hoger beroep over het ene besluit is door appellante ingetrokken. Hoger beroep tegen het andere besluit op verzoek van verweerder gegrond verklaard. Proceskostenveroordeling.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-5-2024
ECLI:NL:CBB:2024:368
Aanvraag om erkenning, toelating en registratie als dierenarts in het Diergeneeskunderegister. Beroep tegen afwijzing gegrond. Appellante heeft een verklaring overgelegd als bedoeld in artikel 4.6 van de Regeling, zodat haar verkregen opleidingstitel op die grond voor automatische erkenning in aanmerking komt. Betreft een verklaring als bedoeld in artikel 23, zesde lid, van Richtlijn 2005/36 en be
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-5-2024
ECLI:NL:CBB:2024:366
TVL Q1 2022. Afwijzing. Aanvraag buiten de aanvraagperiode ingediend. In dit geval is het afwijzen van de aanvraag niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De omstandigheden die de onderneming heeft aangevoerd komen naar het oordeel van het College voor rekening en risico van de onderneming. Het beroep met procedurenummer 23/50 is ongegrond. Het beroep met procedurenummer 23/233 is niet-ontv
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 07-5-2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:2961
BNT UHT. Geen griffierecht betaald, niet-ontvankelijk.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 07-5-2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:2962
BNT UHT. Geen griffierecht betaald, niet-ontvankelijk.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 28-5-2024
ECLI:NL:RBDHA:2024:8114
De staatssecretaris heeft kunnen verwijzen naar het interstatelijk vertrouwensbeginsel en zich terecht op het standpunt gesteld dat ervan kan worden uitgegaan dat Spanje de internationale verplichtingen nakomt. Aangezien de gezinsband niet aannemelijk is gemaakt en geen andere omstandigheden naar voren zijn gebracht waaruit blijkt dat overdracht aan Spanje van onevenredige hardheid getuigt, heeft
Verder lezen
 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-5-2024
ECLI:NL:CBB:2024:365
De TVL biedt geen mogelijkheid om bij het berekenen van het omzetverlies rekening te houden met de omzetvermindering in de referentieperiode door de verbouwing en de sluiting van het café.
Verder lezen