Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
13-06-2024
Beloning meewerkende kinderen
Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.
 
13-06-2024
Actueel houden perceelregistratie verplicht
Wijzigingen in hoofd- en nateelten en opgegeven eco-activiteiten moeten onverwijld worden doorgegeven
 
05-06-2024
Uitstel begindatum eco-activiteiten
Uiterste startdatum verschillende eco-activiteiten uitgesteld vanwege natte voorjaar
 
05-06-2024
Uitstel openstelling subsidie behoud graslandareaal
Subsidieregeling wordt 15 juli opengesteld, verhoging subsidiebedrag moet nog goedgekeurd worden
 
05-06-2024
Wetsvoorstel verlaging mestproductieplafonds 2025
Alle sectoren moeten in gelijke mate bijdragen aan de verlaging van de mestproductie, afroming rechten met 30% bij overdrachten
 
 
Kennisbank 
 
14-06-2024
Antibioticagebruik veehouderij sinds 2009 met 76% gedaald
Focus blijft liggen op een reductie van het antibioticumgebruik bij structureel hoog gebruikende bedrijven en hun dierenartsen
 
13-06-2024
Rechtbank: mestboete terecht, alleen reden voor matiging
Mestboete gematigd vanwege overschrijden redelijke beslistermijn
 
13-06-2024
Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024
Forse stijging pachtnormen in alle pachtprijsgebieden als gevolg van zeer hoge inkomens in 2022
 
10-06-2024
Hof vernietigt gedoogplicht hoogspanningsverbinding
Opgelegde gedoogplicht levert meer belemmering in het gebruik van de grond op dan redelijkerwijs nodig is
 
07-06-2024
Verwachte mestproductie 2024 en voorgestelde plafonds 2025
Melkveesector moet met name een forse daling van de fosfaatproductie realiseren, gevolgen voor varkenssector veel beperkter
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 21-5-2024
ECLI:NL:GHSHE:2024:1712
werkgever wenst verrekening met loonvordering werknemer
Verder lezen
 
Rechtbank Noord-Holland / 11-6-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:5891
Onderhandse verkoop. Duiding biedingen ter zitting. Conclusie voorzieningenrechter: geen gunstiger bod. Toewijzing verzoek.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 04-6-2024
ECLI:NL:GHARL:2024:3788
Wet Woz. Waardevaststelling woning.
Verder lezen
 
Rechtbank Gelderland / 11-6-2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:3532
Eisers komen op tegen de afwijzing van hun verzoek om handhaving. Volgens eisers worden er bij een veehouderij meer dieren gehouden dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan en is er daardoor geen sprake meer van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De rechtbank oordeelt dat er geen strijd is met het bestemmingsplan omdat het bestemmingsplan geen maximale aantallen dieren voorschrift. Daa
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Amsterdam / 15-5-2024
ECLI:NL:RBAMS:2024:3441
Verzoek ex artikel 383 Fw, akkoord valt binnen de reikwijdte van de WHOA, geen onredelijke benadeling Belastingdienst, homologatie onderhands akkoord
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 05-6-2024
ECLI:NL:RBDHA:2024:9202
Kort geding. Vordering tot veroordeling van het Hoogheemraadschap om door te onderhandelen over de verkoop van percelen voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie te Hoofddorp afgewezen. Tegenover eisers is geen vertrouwen gewekt dat er een koopovereenkomst tot stand zal komen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 15-5-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:3957
Beroep inzake WOZ woning. Beroep ongegrond.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 12-6-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:4037
Kostenvergoeding bezwaarfase, aan heffingsambtenaar te wijten onrechtmatigheid, beroep gegrond
Verder lezen