Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
01-12-2022
Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving
Aanmelding voor legalisatieprogramma noodzakelijk, opgelegde dwangsommen kunnen niet vergoed worden
 
01-12-2022
Voortgang aanpak stikstof
Prioriteit aan legalisatie PAS-melders, aanpak piekbelasters en andere stikstofmaatregelen.
 
24-11-2022
Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode
Minister van LNV wil (in 2023) soepeler omgaan met nieuwe voorwaarden vanuit het GLB
 
24-11-2022
Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023
Verplicht gebruik digitaal systeem voor elk vervoer van mest naar derden
 
17-11-2022
Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en
Subsidie is gericht op het verhogen van het aantal landschapselementen en investeringen betreffende grondwater in veengrond
 
 
Kennisbank 
 
30-11-2022
Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving
Aanmelding voor legalisatieprogramma noodzakelijk, opgelegde dwangsommen kunnen niet vergoed worden
 
29-11-2022
Vrijstelling GLMC 8a geldt niet altijd voor ecoregeling
Bij inzet groene braak of bufferstrook met kruiden langs bouwland telt de waarde voor de ecoregeling alleen mee voor dat deel wat boven de 4% niet productief areaal uitkomt
 
29-11-2022
Berekening maximale pachtprijs: veranderpercentage of regionorm
Maximale pachtprijs afhankelijk van ingangsdatum en maximale prijzen in de regio.
 
28-11-2022
Voortgang aanpak stikstof
Prioriteit aan legalisatie PAS-melders, aanpak piekbelasters en andere stikstofmaatregelen.
 
25-11-2022
Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking
Subsidieregeling voor intermediaire ondernemingen die zich richten op verwerking dierlijke mest van staldieren tot kunstmestvervangers
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 29-11-2022
ECLI:NL:GHARL:2022:10271
Koper heeft van verkoper een melkveebedrijf gekocht inclusief de voortzetting van een reguliere pachtovereenkomst voor 35 hectare. Koper heeft hier € 1,7 miljoen voor betaald. In de koopovereenkomst en de notariële akte is een bedrag van € 940.000 toegerekend aan de pachtrechten. Koper vordert dit bedrag terug van verkoper. Partijen zijn daarnaast overeengekomen dat zij een samenw
Verder lezen
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 30-11-2022
ECLI:NL:RBZWB:2022:7169
Procedure tegen het Waterschap. Gebrekkige dijk? Onvoldoende onderbouwd dat de vernattingsproblematiek wordt veroorzaakt door piping en niet door kwel. Geen gebrek. Omkeringsregel niet van toepassing. Ook geen onrechtmatige daad. Vorderingen afgewezen.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 01-12-2022
ECLI:NL:CBB:2022:781
Verzoek om een voorlopige voorziening artikel 8:81 Awb.. Besluit houders van dieren. Verweerder heeft in de bij verzoekster aangetroffen situatie aanleiding mogen zien om spoedbestuursdwang toe te passen en daarbij alle dieren (56 katten en zes honden) in bewaring te nemen. Op het moment van de toegepaste spoedbestuursdwang was de situatie zodanig onhoudbaar geworden, dat onmiddellijk ingrijp
Verder lezen
 
Rechtbank Overijssel / 23-11-2022
ECLI:NL:RBOVE:2022:3611
Deze procedure is het vervolg op een procedure waarbij voor recht is verklaard dat gedaagde aansprakelijk is voor de dood van 1340 varkens van eiseres en waarbij gedaagde is veroordeeld tot vergoeding van de schade die eiseres hierdoor heeft geleden. In deze procedure vraagt eiseres om vaststelling van de hoogte van de schade.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 01-12-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:2601
Intrekking hoger beroep. Svb is met herziene beslissing tegemoet gekomen aan bezwaren van appellant. De Raad ziet aanleiding de Svb te veroordelen in de kosten die appellant in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 29-11-2022
ECLI:NL:GHARL:2022:10271
Koper heeft van verkoper een melkveebedrijf gekocht inclusief de voortzetting van een reguliere pachtovereenkomst voor 35 hectare. Koper heeft hier € 1,7 miljoen voor betaald. In de koopovereenkomst en de notariële akte is een bedrag van € 940.000 toegerekend aan de pachtrechten. Koper vordert dit bedrag terug van verkoper. Partijen zijn daarnaast overeengekomen dat zij een samenw
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 01-12-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:2600
Proceskostenveroordeling.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Midden-Nederland / 14-6-2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:2648
WOZ beroep ongegrond, indexering, BAG, KOUDV en riool- en afvalstoffenheffing.
Verder lezen