Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
10-04-2024
Regelgeving scheuren grasland
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en verschillende voorwaarden.
 
10-04-2024
Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld
Jonge landbouwers die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten, kunnen een steunbedrag van 80.000 euro ontvangen
 
04-04-2024
Veehouder mag grond niet meetellen voor de gebruiksnormen
Veehouder heeft geen beschikkingsmacht over gepachte percelen vanwege opgelegde gebruiksbeperkingen
 
03-04-2024
Extra optie invulling GLMC 8 (4% niet-productief bouwland)
Vanggewassen kunnen ook ingezet worden om te voldoen aan de verplichting 4% van het bouwland niet productief te laten
 
28-03-2024
Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken
Ophok- en afschermplicht gehandhaafd in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel
 
 
Kennisbank 
 
10-04-2024
Rechtbank: geen bedrijfsmatige landbouw op gepachte
Veehandelaar haalt zijn hoofdinkomen uit de handel en schiet daardoor tekort in de nakoming van de pachtovereenkomst
 
08-04-2024
Voorstel plan van aanpak mestmarkt
Maatregelen moeten druk op mestmarkt verminderen en dreigende overschrijding mestproductieplafond in 2025 voorkomen
 
04-04-2024
Regels derogatie GLMC 8 en overige wijzigingen GLB 2024
Alternatieve invulling niet-productief bouwland beschreven in Uitvoeringsregeling.
 
04-04-2024
Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld
Jonge landbouwers die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten, kunnen een steunbedrag van 80.000 euro ontvangen
 
03-04-2024
Veehouder is fosfaatrechten kwijt na faillissement huurder
Rechtbank oordeelt dat bemiddelaar niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht door niet te wijzen op de risico’s, omdat hij geen adviseur is over fosfaatrechten
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Overijssel / 09-4-2024
ECLI:NL:RBOVE:2024:1929
In deze zaak gaat het om een in 1964 geboren man (eiser), die voor het laatst werkzaam is geweest als kozijnenmaker/spuiter. Het UWV heeft hem met ingang van 20 januari 2022 een loongerelateerde WIA-uitkering toegekend waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is berekend op 69,13%. Toen de man wegens toegenomen klachten een herbeoordeling had aangevraagd, heeft het UWV hem met ingang van 2 maart
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 28-3-2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:1432
Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning milieu (van rechtswege een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm)). Inmiddels is een nieuwe obm verleend. Naar het oordeel van de rechtbank verzet het systeem van de Wabo zich ertegen dat tegelijkertijd twee obm’s gelden voor dezelfde stallen. Het verlenen van de nieuwe obm, waarvan vervolgens gebruik
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 20-3-2024
ECLI:NL:GHSHE:2024:930
Loonheffing. Onjuist sectorpremiepercentage toegepast. Vertrouwensbeginsel. Belanghebbende exploiteert een payrollbedrijf voor de horeca. Zij is voor de sectorindeling ingedeeld in de sector horeca algemeen en heeft bij de afdracht van de loonheffingen het lage sectorpremiepercentage toegepast. De inspecteur is van mening dat het hoge sectorpremiepercentage had moeten worden toegepast, omdat de
Verder lezen
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 31-1-2023
ECLI:NL:GHSHE:2023:379
Door aandeelhouder geleden schade ten gevolge van het tekort schieten jegens hem door de wederpartij wordt door de aandeelhouder als contractspartij in het eigen vermogen geleden, zodat er geen sprake is van afgeleide schade. Dat de schade wordt geleden doordat er minder winst wordt gegenereerd in de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden, maakt dat niet anders (HR 12 oktober 2018, ECLI:N
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 12-4-2024
ECLI:NL:RBDHA:2024:5258
Huurrecht. Bij indeplaatsstelling kunnen partijen geen toekomstige beëindiiging met wederzijds goedvinden afspreken omdat de nieuwe huurder daarover op dat moment niet vrij kan beslissen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 20-3-2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:1281
Participatiewet, intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Uitwijkjurisprudentie van toepassing; standpunt dat het recht niet is vast te stellen ter zitting niet gehandhaafd. Voor het ter zitting ingenomen standpunt dat het hoofdverblijf van de partner op het uitkeringsadres was zodat eiser geen recht heeft op een uitkering naar de alleenstaandennorm is onvoldoende feitelijke grondslag; dat
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 08-4-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:2137
23/2851, 23/10295, 23/12102, 23/12103, 24/1154 en 24/1155. Dividenbelasting internationaal.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 04-4-2024
ECLI:NL:RBZWB:2024:2099
Inkomstenbelasting, letselschade-uitkering rendementsgrondslag box 3.
Verder lezen