Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
31-05-2023
Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM
Veel mogelijke overtredingen worden niet gemeld bij ACM, onder meer door onbekendheid met Wet oneerlijke handelspraktijken
 
31-05-2023
Pachtkamer stelt hoge eisen aan medepacht
Alleen vakbewaamheid voorgestelde medepachter is niet voldoende, scholing en inzicht zijn ook belangrijk.
 
24-05-2023
Onderzaai vanggewas bij maïs
Overweeg onderzaai vanggewas bij laat inzaaien maïs
 
24-05-2023
Pachtkamer: pacht duurt een jaar langer
Langere duur pachtovereenkomst omdat deze niet binnen twee maanden na ingangsdatum naar de Grondkamer is verzonden
 
23-05-2023
Beloning meewerkende kinderen
Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren.
 
 
Kennisbank 
 
02-06-2023
Subsidie behoud graslandareaal aanvragen vanaf 19 juni
Subsidieregeling is bedoeld voor ondersteuning derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie
 
02-06-2023
Boete voor overschrijding bezettingsgraad pluimveestal terecht
Vleeskuikenhouder houdt onvoldoende marge aan om uitstel slachtdatum te kunnen opvangen
 
31-05-2023
Gebruik ‘biologisch’ of ‘ecologisch’ in bedrijfsnaam
Termen mogen alleen gebruikt worden door gecertificeerde bedrijven met een volledig biologische bedrijfsvoering
 
30-05-2023
Rechtbank: geen intern salderen met oude Hinderwetvergunning
Herstart bedrijf is start van een nieuw project en daarvoor is een natuurvergunning nodig
 
30-05-2023
Vordering medepacht afgewezen, pachtovereenkomst ontbonden
Voorgestelde medepachter biedt onvoldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering, geen persoonlijk gebruik door pachter vanwege ziekte
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 24-5-2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:3693
ZW
Verder lezen
 
Hoge Raad / 02-6-2023
ECLI:NL:HR:2023:840
Arbitrage. Procesrecht. Art. 1064a Rv. Art. 1066 Rv. Art. 208 lid 1 Rv. Art. 87 lid 8 Rv. Kan in vernietigingsprocedure incidentele vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging van arbitrale vonnis worden ingesteld? Belang bij schorsing van tenuitvoerlegging indien tenuitvoerlegging is voltooid. Ontoelaatbare verrassingsbeslissing.
Verder lezen
 
Rechtbank Limburg / 30-5-2023
ECLI:NL:RBLIM:2023:3311
Herziening en terugvordering WIA Herziening en terugvordering WIA-uitkering in verband met inkomsten uit hennepteelt.
Verder lezen
 
Rechtbank Midden-Nederland / 18-4-2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:2268
Het college heeft terecht aan eiser een last onder dwangsom opgelegd vanwege het illegaal aanleggen van een kunstgrasveld. De rechtbank is het met het college eens dat het kunstgrasveld als een oppervlakteverharding kan worden aangemerkt.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 09-5-2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:1289
Toepassing van de zogeheten cao-norm brengt met zich dat de formulering die in de bouwregelingen ter aanduiding van de werkingssfeer wordt gebruikt zodanig moet zijn dat het voor een gemiddelde werkgever bij lezing daarvan duidelijk is, of naar objectieve maatstaven redelijkerwijs moet zijn, dat zijn bedrijfsactiviteiten vallen onder de werkingssfeer daarvan. De onderhavige tekst van de werkingssf
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 25-4-2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:950
Incident tot terug(ver)wijzing van de zaak naar de rechtbank; verbod van terugwijzing; het geval waarin door een fout van de rechtbank het verweer van gedaagde niet bij de beoordeling is betrokken, met toewijzing van de ten onrechte onbetwist geachte vordering tot gevolg, kan niet op één lijn worden gesteld met de door de Hoge Raad aanvaarde uitzonderingsgevallen.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 09-5-2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:1288
Na tussenarrest ging de zaak nog uitsluitend over de vraag of een vaststellingsovereenkomst tussen partijen tot stand was gekomen Hof oordeelt dat dit het geval is; aanvaarding die slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant / 25-5-2023
ECLI:NL:RBZWB:2023:3686
KINDER
Verder lezen