Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
20-01-2022
Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt
Minister moet binnen drie weken de bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken
 
19-01-2022
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari
 
13-01-2022
Wijzigingen IKB Varken per 1 februari
Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften IKB Varken.
 
13-01-2022
Melden maïspercelen op zand- en lössgrond
Geen teelt van mais mogelijk op percelen die niet uiterlijk 15 februari gemeld zijn.
 
05-01-2022
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan.
 
 
Kennisbank 
 
20-01-2022
Raad van State: bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen openbaar
Minister moet binnen drie weken de bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken
 
19-01-2022
Afgeplagd grasland is landbouwareaal
RVO maakt niet duidelijk waarom afgeplagd en opnieuw ingezaaid grasland geen landbouwareaal zou zijn
 
18-01-2022
Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras
In 2022 extra korting bij de teelt van mais ter compensatie van uitstel inzaaidatum vanggewas in 2021
 
14-01-2022
Ontheffing vrachtbemonstering verlengd tot einde 2024
Periodieke bemonstering onder voorwaarden mogelijk bij levering dikke fractie van constante kwaliteit
 
13-01-2022
Beoordeling natuurvergunning moet opnieuw
Effect combiluchtwasser kan niet rechtstreeks worden ontleend aan de Rav, extra voorschriften over werking moeten worden opgenomen in de vergunning
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 19-1-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:114
Schatting. Mate van arbeidsongeschiktheid terecht vastgesteld op 40,48%. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
Verder lezen
 
Centrale Raad van Beroep / 20-1-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:120
Appellant wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat de informatie van psycholoog Frissen en verzekeringsarts Van der Eijk aanleiding geeft tot het aannemen van een situatie van GBM. Deze informatie biedt geen aanknopingspunten dat appellant op de datum in geding verkeerde in een situatie als onder 4.2.2. genoemd. Appellant heeft niet onderbouwd dat op de datum in geding sprake is van een situatie v
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 14-1-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:153
Boete voor overtreding Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De rechtbank twijfelt niet aan de bevindingen van de toezichthouder zoals beschreven in het rapport van bevindingen, nl. dat hij verkleuring en afsterving zag op vegetatie in het sloottalud. Het middel mag niet worden gebruikt op vegetatie in sloottaluds. De overtreding is terechts vastgesteld. Wel heeft verweerder in beroep gesteld
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 14-1-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:151
Boete aan dierenarts voor niet voldoen aan voorwaarden voor mogen afleveren antibiotica aan melkveehouder (in plaats van zelf toe te dienen; de UDD regeling). Antibioticum is gebruikt bij droogzetten koeien. Dit is voor langere tijd gebeurd bij een groot aantal koeien waaronder ook koeien met een lager celgetal dan op grond waarvan volgens de Richtlijn droogzetten een antibioticum zou mogen worde
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Rotterdam / 20-1-2022
ECLI:NL:RBROT:2022:186
Deze zaak gaat over de vraag of de ACM aan eiseres terecht een boete heeft opgelegd omdat zij onredelijke hoge opzegvergoedingen heeft opgenomen in haar overeenkomsten met kleinverbruikers. Volgens de ACM heeft eiseres deze kleinverbruikers ten onrechte aangemerkt als kleinzakelijke afnemers in plaats van als consumenten. Volgens eiseres is het niet mogelijk om haar een bestuurlijke boete op te le
Verder lezen
 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 18-1-2022
ECLI:NL:GHSHE:2022:110
Artikel 127 lid 2 Rv. Moet ontslag van instantie volgen bij tardief stellen advocaat appellant na anticipatie? Aansprakelijkheid van (feitelijk) bestuurders op grond van artikel 2:248 BW. Omvang faillissementstekort.
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 20-1-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:121
Onpartijdigheid van de rechter. De Raad ziet geen aanleiding hierover anders te oordelen dan de wrakingskamer van de rechtbank. Er is geen enkele aanwijzing dat de behandelend rechter van de rechtbank vooringenomen was.Schorsing van de kinderbijslag. De Raad is van oordeel dat de resultaten van het in 1.2 genoemde onderzoek, waaronder de mededeling van appellant dat zijn dochter en echtgenote sin
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 19-1-2022
ECLI:NL:CRVB:2022:126
De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank, en op hoofdlijnen de daartoe gegeven overwegingen, dat het door de controleurs opgemaakte rapport de minister een voldoende feitelijke grondslag biedt voor het standpunt dat aannemelijk is, en aangetoond is, dat appellant ten tijde van de controle niet woonde op het brp-adres. In het bijzonder wordt van belang geacht dat op de kamer die appellant
Verder lezen