Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
02-12-2021
Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Nieuwe, vrijwillige opkoopregeling bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling
 
01-12-2021
Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Actieprogramma richt zich met name op duurzamere bouwplannen en toepassing bufferstroken
 
25-11-2021
Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies
Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.
 
25-11-2021
Later oogsten suikerbieten toegestaan
 
18-11-2021
Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement
Onduidelijkheid over de posities van betrokken partijen bij faillissement of beslag op de rechten
 
 
Kennisbank 
 
02-12-2021
Exploitatiesubsidie mestvergister terecht deels teruggevorderd
Aanvrager/exploitant gebruikt niet toegestane co-producten bij de (co)vergisting van dierlijke mest
 
01-12-2021
Graasdierpremie terecht afgewezen
Premiewaardige runderen lopen tussen 15 mei en 15 oktober niet onafgebroken op niet subsidiabele grond
 
30-11-2021
Legalisatieprogramma PAS-meldingen
Beleidsmatig kader voor legalisatie ligt ter inzage
 
29-11-2021
Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Actieprogramma richt zich met name op duurzamere bouwplannen en toepassing bufferstroken
 
25-11-2021
Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
Nieuwe, vrijwillige opkoopregeling bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 09-11-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:2149
koopovereenkomst, non-conformiteit, dwaling, was cornage bij het paard op het moment van de aflevering aanwezig?, bewijslastverdeling”.
Verder lezen
 
Gerechtshof Den Haag / 26-10-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:2367
Werkgever is niet aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen schade als gevolg van een val van een ladder. Werkgever heeft in voldoende mate voldaan aan zijn zorgplicht om een dergelijk ongeval te voorkomen.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 15-6-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:12614
WIA, schending hoorplicht.
Verder lezen
 
Rechtbank Rotterdam / 29-9-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:9250
Verzoek om handhavend op te treden ivm rookoverlast houtkachels afgewezen. Verweerder heeft zich mede op het onderzoeksrapport van Buro Blauw mogen baseren en is in redelijkheid tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van overmatige (geur)hinder.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 30-3-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:12983
verweerder heeft de aan verzoekster toegekende uitkering krachtens de Participatiewet (PW) beëindigd
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Den Haag / 15-6-2021
ECLI:NL:GHDHA:2021:2396
verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering; is een conversiestoornis naar huidig wetenschappelijk inzicht aan te merken als een aandoening van psyschische, psychiatrische of psychosomatische aard? Deskundigenbericht.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 31-5-2021
ECLI:NL:RBNHO:2021:11096
In geschil is de vraag of eiseres de omzetbelasting over de verbouwingskosten als voorbelasting in aftrek mag brengen. Eiseres meent van wel omdat zij steeds van plan was om de appartementen belast te gaan verhuren in het kader van ‘short-stay’. Verweerder meent van niet omdat eiseres de appartementen heeft verhuurd voor een periode van vijf jaar. De rechtbank legt de overeenkomst tuss
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 28-10-2021
ECLI:NL:RBNNE:2021:5105
Verzoek werkgever tot ontbinding arbeidsovereenkomst gegrond op artikel 7:669 lid 3 sub e en g en i BW afgewezen. Geen sprake van verwijtbaar handelen. Geen duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Geen i-grond. Werknemer is ziek. Verwijten komen grotendeels niet vast te staan. Werkgever is zeer voortvarend te werk gegaan. Gesprekken zijn gevoerd met interim leidinggevende die inmiddels is vertrokke
Verder lezen